Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kreatywność? A co to znaczy?

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać”. Ken Robinson

4 września 2020

Horyzonty polonistyki

Groteska – temat na czasie. Groteska – geneza i ewoluowanie terminu...

Warto przypomnieć, że, choć termin groteska powstał dopiero w okresie renesansu (autorstwo przypisuje się Rafaelowi i jego uczniom), to źródeł tego, co później definiowano jako konwencję artystyczną, należy szukać w starożytności.

4 września 2020

Czy Zbyszko z Bogdańca był dobrze ubrany? Krzyżacy a moda średniowieczna...

W obecnie obowiązującej podstawie programowej z języka polskiego na liście lektur obowiązkowych dla klas VII–VIII znajdziemy jedną powieść Henryka Sienkiewicza – Quo vadis? Jeszcze do niedawna w tym zakresie nauczyciel miał pewien wybór. Można było z uczniami gimnazjum omówić Quo vadis?, Krzyżaków lub Potop. 

19 maja 2020

Książka na zakręcie

Groteska nasza codzienna

Wszyscy autorzy piszący o grotesce zgodni są, że kategoria ta służy przede wszystkim do wyrażenia buntu, podważenia porządku. Jednocześnie jednak odnoszę wrażenie, że z powodu tego właśnie celu została ona w literaturze kompletnie zużyta, a jej potencjał subwersywny się wypalił. Groteska stała się jedną z przyjętych konwencji opowiadania, niesiony przez nią ładunek prowokacji rzadko jest już właściwie dostrzegany – albo inaczej: dostrzega się go, ale i od razu akceptuje.

4 września 2020

Patronat merytoryczny
Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN
Współpracujemy z:
Mistrz Mowy PolskiejFundacja Wisławy Szymborskiej