Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Horyzonty polonistyki

Kompetencje polonistyczne w kreowaniu uczniowskiej drogi...

Zastanawiając się nad sensownymi argumentami przemawiającymi za potrzebą i celowością uczenia się języka polskiego w szkole, polonista możne sięgnąć po zasoby, którymi dysponuje szkolny doradca zawodowy. Zestawienie tych dwóch edukacyjnych obszarów otwiera uczniów na pragmatyczny wymiar lekcji języka polskiego w szkole.

13 stycznia 2022

Fantastyka jako wyzwanie – jak dzięki fantastyce urozmaicić...

Czy fantastyka może być przestrzenią do rozmowy? W podstawie programowej podpowiedzi jest, niestety, niewiele. Można jednak znaleźć sposoby na „przemycenie” treści fantastycznych w taki sposób, żeby uczniowie chętniej angażowali się w zajęcia.

8 listopada 2021

Humor na lekcjach – czy to zgodne z etykietą?

Na lekcjach języka polskiego poświęcamy czas na to, by nauczyć naszych uczniów zasad etykiety językowej. Bardzo często etykieta językowa 
łączy się z grzecznością. Aldona Skudrzyk w swoim artykule pisze, że: „Grzeczność językowa to określona strategia ludzkiego zachowania komunikacyjnego, polegająca na postrzeganiu społecznych, skonwencjonalizowa...

6 września 2021

Współpracujemy z:
Mistrz Mowy PolskiejFundacja Wisławy Szymborskiej