Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Horyzonty Polonistyki
Polski w praktyce

Złote zęby Kordiana

Lekcja to spotkanie nauczyciela i jego uczniów. Mimo że celem spotkania jest przyswojenie wiedzy, ćwiczenie kompetencji, wprowadzenie w obszar dotąd nieznany, t...

Agnieszka Tomasik , Michał Tomasik | 15 maja 2018

O sztuce argumentowania

Redagowanie rozprawki jest wymogiem zawartym w podstawie programowej języka polskiego na etapie szkoły podstawowej. Aby należycie napisać rozprawkę, już od najm...

Teresa Zawisza-Chlebowska | 15 maja 2018

Paszkwile i panegiryki

We współczesnej edukacji coraz ważniejsze miejsce zajmuje autoewaluacja. Mówi się o jej konieczności w kontekście rozwoju warsztatu dydaktycznego i podnoszenia...

Małgorzata Wiśniewska-Olejnik | 15 maja 2018

Powieść poetycka, czyli pocisk

Dzisiaj nudzi. Czytamy ją ze szkolnego obowiązku, ziewając przy tym przeciągle i raz po raz gubiąc wątek. A przecież w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku b...

Michał Larek | 15 maja 2018

Akademia rozwoju nauczyciela
Książka na zakręcie

Literatura jako dialog

Powiedzieć, że literatura jest najczulszym rejestratorem zmian, to dzisiaj banał. Co więcej – to także nieprawda, bo w literaturze polskiej brak obecnie czujnych autorów, skupionych na problemach społecznych, takich, którzy byliby w stanie reagować na procesy kształtujące ramy naszego wspólnego życia. Z drugiej strony, należy też pamiętać, że zmienił się paradygmat literatury i inne kompetencje pisarskie stawiamy wyżej: bardziej cenimy opowieści, które pokazywałyby światy osobne, oryginalne imaginarium. Diagnozy społeczne ujawniają się dzisiaj bardziej w eseju i reportażu, zaś wątek ten wycofał się z powieści.

Paulina Małochleb | 14 maja 2018

Patronat merytoryczny
Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN
Współpracujemy z:
Mistrz Mowy PolskiejFundacja Wisławy Szymborskiej