Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak rzeźbić mózgi pokolenia cyfrowych tubylców?

Współcześni uczniowie nie znają świata bez dostępu do technologii, internetu, jego nieograniczonych zasobów. Wzrastają w rzeczywistości, z której nieustannie napływa do nich strumień bodźców. Stąd inne podejście do koncentracji, pracy, uczenia się, do którego trzeba dostosować zarówno środowisko szk...

15 stycznia 2021

Aktywizujące metody pracy

Edukacja to złożony proces, którego głównym celem jest przekazanie uczniom określonych wiadomości i umiejętności. Żeby to jednak było możliwe, konieczne jest dobranie metod pracy adekwatnych do wiedzy i możliwości uczestników procesu edukacyjnego. Należy więc proponować takie aktywności, które nie t...

15 stycznia 2021

Recepta na czytanie

15 stycznia 2021

Horyzonty polonistyki

Groteska – temat na czasie. Groteska – geneza i ewoluowanie terminu...

Warto przypomnieć, że, choć termin groteska powstał dopiero w okresie renesansu (autorstwo przypisuje się Rafaelowi i jego uczniom), to źródeł tego, co później definiowano jako konwencję artystyczną, należy szukać w starożytności.

4 września 2020

Czy Zbyszko z Bogdańca był dobrze ubrany? Krzyżacy a moda średniowieczna...

W obecnie obowiązującej podstawie programowej z języka polskiego na liście lektur obowiązkowych dla klas VII–VIII znajdziemy jedną powieść Henryka Sienkiewicza – Quo vadis? Jeszcze do niedawna w tym zakresie nauczyciel miał pewien wybór. Można było z uczniami gimnazjum omówić Quo vadis?, Krzyżaków lub Potop. 

19 maja 2020

Książka na zakręcie

Wojna i jej wszyscy synowie

W Sejnach ukazał się niedawno tom wybitnej i nagradzanej brytyjskiej poetki Alice Oswald, która kompletnie przewraca do góry nogami tradycję literatury greckiej i sposób myślenia o przekładzie. Otóż Oswald, wykształcona na studiach klasycznych, z olbrzymią wiedzą na temat kultury antycznej, przepisuje na nowo Iliadę Homera – co więcej – robi to metodą twórczą, ożywczą, pobudzającą, a zarazem problematyzującą w nowy sposób stare kwestie.

14 stycznia 2021

Patronat merytoryczny
Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN
Współpracujemy z:
Mistrz Mowy PolskiejFundacja Wisławy Szymborskiej