Edukacja domowa – najstarsza forma kształcenia na nowo odkrywana

Akademia rozwoju nauczyciela Otwarty dostęp

W ostatnich latach można w Polsce zaobserwować rosnące zainteresowanie możliwością kształcenia dzieci w domu. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ruchów edukacyjnych. I choć sama idea uczenia dzieci w domu nie jest nowa i funkcjonowała przez stulecia, można uznać ją nawet za najstarszą formę kształcenia, to współcześnie zainteresowanie tą formą nauki cały czas rośnie – i to w szybkim tempie.

Popularność edukacji domowej 

Obecnie w Polsce w domu uczy się ponad 31 tysięcy dzieci i młodzieży (dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2022 roku). Dla porównania – pod koniec września 2020 roku w edukacji domowej było ponad 14,8 tysiąca uczniów, co stanowiło wzrost o 27% w stosunku do 2019 roku. To oczywiście kropla w morzu, jeśli spojrzy się na ogólną liczbę 4,7 miliona uczniów, ale zestawiając te dane z wynikami z poprzednich lat, widać rekordowy skok, do czego znacznie przyczynił się również okres pandemii COVID-19. Szacuje się, że obecnie na świecie w edukacji domowej jest około 0,4% populacji dzieci szkolnych, a liczba ta stale i szybko rośnie. Warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych podwoiła się w ciągu zaledwie kilku miesięcy w 2020 roku.

POLECAMY

Podstawowe założenia edukacji domowej 

Podstawę edukacji domowej stanowi przeświadczenie, że to rodzice dziecka, a nie instytucje i placówki oświatowe, wiedzą najlepiej, co jest korzystne dla jego rozwoju w kwestiach kompetencji zarówno intelektualnych czy kulturowych, jak i społeczno-emocjonalnych, i potrafią zadbać o zaspokojenie jego ważnych potrzeb. Dlatego właśnie rodzice dzieci uczących się w domu przejmują rolę nauczyciela, a może lepiej powiedzieć: zarządzającego edukacją swojego dziecka, i stają się odpowiedzialni za proces edukacji własnych dzieci, które nie są zobowiązane do uczęszczania do szkoły, a regulowany prawem obowiązek szkolny spełniają w domach.

Dlaczego rodzice decydują się na nauczanie swoich dzieci w domu?

Motywy podjęcia tej formy edukacji są bardzo różne, często związane z postrzeganymi zaletami edukacji domowej lub chęcią uniknięcia tego, co oceniane jest jako słaba strona edukacji w placówce oświatowej.

Nie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI