Autor: Izabella Bartol

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile, socjoterapeutka, doradca metodyczny w pilskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pasjonatka uczenia siebie i innych. Miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii i myślenia wizualnego w edukacji. Autorka programu klasy z innowacją filmową, realizatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych. Swoim doświadczeniem dzieli się na blogu www.polskizklasa.pl. Członek grupy Superbelfrzy RP.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ach… te niesforne znaki interpunkcyjne!

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej

Tajemnice świata składni… Jak uczyć składni, opowiadając historie?

Język tworzy historię. Snuje opowieści o ludziach i ich światach, nadaje sens temu, co z pozoru nieistotne. Zadziwia, nęci, szokuje, czasem smuci. Tworzy więzi, buduje przynależność do określonych grup społecznych, obdarza emocjami… Ważne, żeby nasi uczniowie – poza trudnymi składniowymi terminami – dostrzegli w języku inspirację do tworzenia historii. Jak ćwiczyć składnię, wcale jej… nie ucząc?

Czytaj więcej

Humor na lekcjach – czy to zgodne z etykietą?

Na lekcjach języka polskiego poświęcamy czas na to, by nauczyć naszych uczniów zasad etykiety językowej. Bardzo często etykieta językowa 
łączy się z grzecznością. Aldona Skudrzyk w swoim artykule pisze, że: „Grzeczność językowa to określona strategia ludzkiego zachowania komunikacyjnego, polegająca na postrzeganiu społecznych, skonwencjonalizowanych norm, które przyjmowane są w danej wspólnocie językowej jako będące wyrazem uprzejmości, oznaką dobrego wychowania. Realizuje się ją środkami: językowymi, parajęzykowymi (tempo, intonacja, barwa głosu) oraz niejęzykowymi (gest, mimika, proksemika) [...]” 

Czytaj więcej