Składamy wypowiedzi – tworzymy historie. Scenariusz lekcji gramatycznej z elementami storytellingu

Otwarty dostęp Grama(prak)tyka
Dla kogo? Dla uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej
Czas trwania 45 minut
Co będzie potrzebne?
  • film krótkometrażowy (reklama),
  • karta pracy nr 1,
  • klej,
  • nożyczki
Cele Uczeń/uczennica:
  • zna i odróżnia części zdania,
  • redaguje wypowiedzenia ze wskazanymi częściami zdania,
  • funkcjonalnie wykorzystuje części zdania w tekście
Formy i metody pracy
  • praca indywidualna i w grupie,
  • pogadanka,
  • przekład intersemiotyczny


UWAGA!

Jest to lekcja powtórzeniowa dotycząca części zdania.

POLECAMY

1. Na początku poproś uczniów, by przypomnieli, czym jest wypowiedzenie i na jakie rodzaje się dzieli.
 

 

Zaprezentuj uczniom film krótkometrażowy, np. reklamę jednego ze smartfonów1
 


Poproś uczniów, by za pomocą równoważników zdań przygotowali plan wydarzeń filmu.

2. Po wykonaniu i sprawdzeniu zadania poproś uczniów, by w zeszycie odrysowali swoją dłoń, a następnie na poszczególnych palcach wpisali odpowiednią nazwę części zdania. Zapytaj, czym są i jak rozpoznajemy je w zdaniu.
 


3. Podziel uczniów na zespoły trzyosobowe. Rozdaj zespołom kartę pracy nr 1. Poproś, by każdy zespół ułożył po trzy zdania do wybranej lektury obowiązkowej. Zdania powinny zostać zilustrowane symbolami graficznymi znajdującymi się na karcie pracy. (Poproś, by jedna osoba z grupy wkleiła symbole do zeszytu). Znaków można użyć tyle, ilu uczniowie potrzebują do zredagowania wypowiedzenia.

4. Poproś uczniów, by przy podanych stwierdzeniach zaznaczyli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jes...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy