Autor: Marta Mirgos

    

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozwijanie umiejętności tworzenia zakończenia - co napisać w zakończeniu wypowiedzi argumentacyjnej?

Każda forma wypowiedzi – ustna czy pisemna – musi mieć zakończenie. Wskazuje na to trójdzielna kompozycja, w której skład wchodzą: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Warto zadbać o to, aby wnioski nie były szablonowe.

Czytaj więcej

Rozwijanie umiejętności uzasadniania – argument i przykład, czyli nierozerwalny klucz do sukcesu wypowiedzi

Każdy argument, który wypowiadamy czy zapisujemy, powinien być poparty przykładem. Jeśli tego nie zastosujemy, to nasza wypowiedź będzie niepełna i mało wiarygodna. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny stawiają przed uczniami niemałe wyzwania, ale to właśnie umiejętność przywoływania różnych sytuacji z lektur szkolnych lub z życia czy odpowiednich kontekstów świadczy o wiarygodności i wiedzy zdającego.

Czytaj więcej

Potrafię tworzyć argumenty – zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Rozprawka jest formą wypowiedzi, w której muszą pojawić się argumenty. Bez nich ta forma wypowiedzi jest skazana na niepowodzenie. Argument powinien być przejrzysty, odwoływać się do przykładu z lektury, wskazywać na jej znajomość.

Czytaj więcej

Codzienność retoryki w szkole - Jak rozwijać umiejętności retoryczne uczniów w zgodzie z wytycznymi egzaminacyjnymi

Umiejętności retoryczne mówią o obyciu człowieka, niejednokrotnie jego wykształceniu, kulturze oraz zdolności argumentowania. Rozwijanie umiejętności retorycznych pozwala nie tylko na tworzenie własnych wypowiedzi, lecz także na kształtowanie zdolności polemicznych, daje możliwość rozpoznawania manipulacji i skutecznego przeciwstawiania się jej1. Uczenie mówienia, słuchania i myślenia nie jest łatwe. Aby uczniowie chcieli to wykonywać, niezbędne jest przekazanie im wiedzy na temat sposobów prezentowania treści, a także odwoływanie się do zasad kultury.

Czytaj więcej