Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

13 września 2022

NR 49 (Wrzesień 2022)

MOTYW-ujemy, czyli wszystko, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć o motywach literackich
Scenariusz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych

0 35
Dla kogo? Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów klas I szkół ponadpodstawowych
Czas trwania  2 jednostki lekcyjne
Cele ogólne

Uczeń/uczennica:

POLECAMY

 • wie, czym jest motyw literacki,
 • określa motywy literackie na podstawie fragmentów tekstów,
 • wskazuje różne teksty z wybranym motywem,
 • interpretuje fragmenty tekstów,
 • argumentuje swoją wypowiedź
Metody 
i formy pracy
 • praca z tekstem, 
 • dyskusja, 
 • praca indywidulana, 
 • praca w grupach
Środki dydaktyczne
 • rzutnik lub tablica multimedialna,
 • definicja motywu – załącznik nr 1,
 • fragmenty utworów – załącznik nr 2,
 • zestaw wartości – załącznik nr 3,
 • zestaw zdjęć – załącznik nr 4,
 • karta wartości – karta pracy nr 1,
 • karta ikon – karta pracy nr 2,
 • karta motywów – karta pracy nr 3 


Część wprowadzająca

Nauczyciel wita się z uczniami, a następnie zwraca uwagę na temat lekcji. Pyta uczniów, z czym kojarzy im się wyraz motyw, co on właściwie znaczy. Po krótkiej dyskusji nauczyciel wyświetla (na tablicy multimedialnej lub rzutniku) definicję motywu (załącznik nr 1).

Następnie nauczyciel wyświetla fragmenty różnych utworów (ewentualnie rozdaje uczniom wydrukowane kartki z tymi fragmentami – załącznik nr 2) i prosi uczniów, by po przeczytaniu określili, jaki motyw łączy wskazane teksty.

Część właściwa

Nauczyciel dzieli uczniów na trzyosobowe zespoły. Wyświetla na tablicy lub rozdaje wydrukowany zestaw wartości (załącznik nr 3...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy