Dołącz do nas

Czasopismo Polonistyka

Autor

Literaturoznawca, redaktor językowy, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, rodzic dziecka uczęszczającego w roku szkolnym 2014–2015 do przedszkola „Columbus”. Uzyskała doktorat z literatury staropolskiej na KUL-u. Nauczycielka języka polskiego i bibliotekarz w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy i redaktor językowy w Instytucie Naukowo-Wydawniczym „Spatium” w Radomiu. Publikowała w czasopismach metodycznych i literackich. Interesuje się literaturą staropolską, współczesną oraz literaturą dla dzieci i młodzieży.