Tydzień z retoryką

Projekt przygotowujący do napisania rozprawki i opowiadania na egzaminie ósmoklasisty

Otwarty dostęp Egzamin z języka polskiego

Jednym z celów opisanego w niniejszym artykule projektu jest przypomnienie treści lektur; inne związane są z retoryką – formułowaniem argumentów, przemawianiem, debatowaniem, gromadzeniem informacji niezbędnych do napisania wypracowania.

POLECAMY

Ale warto mieć na uwadze inne – równie istotne – korzyści realizacji klasowego projektu, mianowicie: aktywizację wszystkich uczniów, uczenie się od siebie, doskonalenie umiejętności pracy w grupach i naukę odpowiedzialności za działania, których się podejmujemy.

  •  Klasa: VII lub VIII
  • Czas: 3 lekcje (w tym 1 otwarta) oraz pisanie wypracowania

Lekcja nr 1 (organizacja)

Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii, a następnie wyborów na literackiego, honorowego członka Samorządu Uczniowskiego (SU) na określony okres (rok, semestr).

Uczniowie zostają zapoznani z zasadami, celami projektu i harmonogramem pracy oraz ocenianiem. Nauczyciel informuje młodzież, jak będzie wyglądała praca na poszczególnych lekcjach.

Osobnego omówienia wymaga też sylwetka członka SU – w tym celu warto przeczytać w regulaminie SU paragraf poświęcony celom jego działalności. Samorząd działa dla wspólnego dobra, czuwa nad respektowaniem praw ucznia, reprezentuje uczniów przed dyrekcją, nauczycielami i rodzic...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI