Dział: Egzamin z języka polskiego

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

O maturze i rewolucji

Dziwię się, że to mówię, ale uważam, że matura w formule 2023 jest dobra – nie idealna, ale dobra, ponieważ w przeciwieństwie do dotychczasowej sprawdza wiele umiejętności oraz wiedzę nabywaną podczas lat edukacji w szkole ponadpodstawowej. Do tego stwierdzenia doprowadziło mnie spojrzenie na jej układ pod względem neurodydaktycznym.

Czytaj więcej

Metodologia knowledge pills sposobem na argumentowanie! Jak rozwijać uczniowską umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

Podstawa programowa sugeruje, że na trzecim etapie edukacyjnym nasi uczniowie powinni doskonalić umiejętności wyrażania własnych ocen, argumentacji, kształcić umiejętności formułowania oraz uzasadniania sądów na temat dzieł literackich i tekstów kultury. W szczególności natomiast zwraca się uwagę na umiejętności retoryczne, w tym zasady tworzenia spójnych, logicznych i właściwych pod względem kompozycyjnym wypowiedzi argumentacyjnych o wyższym stopniu złożoności.

Czytaj więcej

Nauka poprzez tworzenie zadań – pomysł na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Układanie pytań i zadań przez uczniów jest ciekawe i bywa również twórcze. Bywa, ponieważ oprócz pytań naprawdę dobrych i zmuszających do myślenia pojawiają się pytania bardzo proste, np. dotyczące nazwiska bohatera czy daty. Lekcja tu opisana ma na celu zachęcenie uczniów do wysiłku, którego efektem będą właśnie pytania trudniejsze. Uczniowie zdobywają wiedzę – przede wszystkim poprzez tworzenie zadań, następnie poprzez ich rozwiązywanie.

Czytaj więcej

Od refleksji do praktyki - Jak przygotować ucznia do wypowiedzi na maturze ustnej?

Przygotowanie do matury ustnej w zasadzie powinno być wpisane na stałe do harmonogramu działań nauczyciela polonisty niemalże na każdej lekcji. Już od I klasy warto angażować ucznia w tworzenie i wygłaszanie wypowiedzi monologowych oraz prowadzenie rozmowy na określony temat z koniecznością formułowania argumentów czy kontrargumentów. Skoro repetitio est mater studiorum, należy ćwiczyć mówienie na każdej lekcji, uznając tę kompetencję za tak samo istotną jak pisanie czy czytanie.

Czytaj więcej

Jak czytać i omawiać teksty staropolskie

Na opisanej tu lekcji uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę o fraszce, lecz także uczą się korzystać z nowoczesnych źródeł wiedzy, również tych pozwalających zrozumieć trudne teksty staropolskie.

Czytaj więcej

Siedem kroków do dobrego wyniku na egzaminie z motywem w tle

Artykuł zawiera pragmatyczny schemat przygotowania uczniów do egzaminu, ze szczególnym uwzględnieniem powtórek motywów. Nie ma tutaj edukacyjnej żonglerki, tylko konkretne (często nudne, ale niestety potrzebne) etapy na drodze do powodzenia egzaminacyjnego.

Czytaj więcej