Od refleksji do praktyki - Jak przygotować ucznia do wypowiedzi na maturze ustnej?

Egzamin z języka polskiego

Przygotowanie do matury ustnej w zasadzie powinno być wpisane na stałe do harmonogramu działań nauczyciela polonisty niemalże na każdej lekcji. Już od I klasy warto angażować ucznia w tworzenie i wygłaszanie wypowiedzi monologowych oraz prowadzenie rozmowy na określony temat z koniecznością formułowania argumentów czy kontrargumentów. Skoro repetitio est mater studiorum, należy ćwiczyć mówienie na każdej lekcji, uznając tę kompetencję za tak samo istotną jak pisanie czy czytanie.

Z powodu pandemii koronawirusa abiturienci przez dwa lata byli zwolnieni z części ustnej egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2022/2023 (jeśli nie pojawią się zmiany) przed uczniami stoi jednak trudne zadanie przygotowania się do tego niełatwego sprawdzianu. Nie dość, że formuła matury i zakres wymagań są nowe, to jeszcze sformułowanie merytorycznie poprawnej, spójnej wypowiedzi i wygłoszenie jej zgodnie z zasadami retoryki wydaje się nie lada wyzwaniem, zarówno dla absolwentów, jak i nauczycieli, którzy pracują z uczniami szkół ponadpodstawowych. 

POLECAMY

Zacznij od podstawy programowej!

Odniesienia do podstawy programowej w części ustnej matury stanowią, według mnie, najistotniejszy punkt wyjścia do zaplanowania procesu przygotowania do egzaminu. Jak czytamy w Informatorze1, uczeń jest zobligowany do realizacji zadań, które sprawdzają wiedzę i umiejętności ujęte w podstawie programowej

 

 1. czytanie utworów literackich, tj. wymagania I.1.5)–6) oraz I.1.9)–I.1.16),
 2. odbiór tekstów kultury, tj. wymagania I.2.5)–6), 
 3. gramatyka języka polskiego, tj. wymagania II.1.1)–3),
 4. zróżnicowanie języka, tj. wymagania II.2.1)–7),
 5. komunikacja językowa i kultura języka, tj. wymagania II.3.1)–3) oraz II.3.9)–10),
 6. elementy retoryki, tj. wymagania III.1.1), III.1.3) oraz z III.1.6),
 7. mówienie, tj. wymagania III.2.2) oraz III.2.9)–11),
 8. samokształcenie, tj. wymaganie IV.2),
 9. znajomość lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej oraz: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego, tj. wymagania I.1.8) i I.1.12).

 

Jak zatem można zauważyć, uczeń, aby zdać egzamin w części ustnej, powinien wykazać si...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI