Metodologia knowledge pills sposobem na argumentowanie! Jak rozwijać uczniowską umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

Egzamin z języka polskiego

Podstawa programowa sugeruje, że na trzecim etapie edukacyjnym nasi uczniowie powinni doskonalić umiejętności wyrażania własnych ocen, argumentacji, kształcić umiejętności formułowania oraz uzasadniania sądów na temat dzieł literackich i tekstów kultury. W szczególności natomiast zwraca się uwagę na umiejętności retoryczne, w tym zasady tworzenia spójnych, logicznych i właściwych pod względem kompozycyjnym wypowiedzi argumentacyjnych o wyższym stopniu złożoności.

Założenia brzmią niezwykle ambitnie, a polonista, stający przed wyzwaniem przygotowania uczniów do zdawania egzaminu z języka polskiego w nowej formule, jest często zagubiony, ponieważ zmaga się z różnymi trudnościami. Należą do nich bez wątpienia: brak motywacji uczniów, brak wystarczającej ilości czasu na kształcenie kompetencji związanych z tworzeniem wypowiedzi argumentacyjnej, nienachalna znajomość lektur obowiązkowych przez uczniów czy edukacja w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności. 
W jaki sposób poradzić sobie z tymi wyzwaniami? Proponujemy metodologię knowledge pills. Krótkie partie materiału i dzielenie zagadnień na części sprawiają, że zainteresowanie i motywacja uczniów wzrastają, a to z kolei wpływa na poprawę efektywności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnych.
Nowa matura daje uczniowi dowolność w wyborze formy, którą wykorzysta na egzaminie. Ma on za zadanie stworzyć wypowiedź argumentacyjną,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI