Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – współczesna leksyka

Egzamin z języka polskiego

„Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego” – czytamy w podstawie programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej1. Dokument podkreśla, że „rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm poprawnościowych, należy do obowiązków nauczycieli wszystkich przedmiotów”2.

Oczywiście najważniejsze zadanie spoczywa na barkach polonisty, dzięki któremu uczeń musi nauczyć się rozpoznawać słownictwo neutralne i wartościujące, dostrzegać zróżnicowanie języka, w tym odróżniać słownictwo ogólnonarodowe i o ograniczonym zasięgu, rozpoznawać wyrazy rodzime i zapożyczone czy typy skrótów i skrótowców3. Na lekcjach języka polskiego uczeń ponadto poznaje sposoby wzbogacania słownictwa, rozwija umiejętność formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem oraz wykorzystywania go do opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich z zachowaniem zasad etyki i kultury języka4.

POLECAMY

W niniejszym artykule, który jest pierwszym z planowanego cyklu tekstów poświęconych przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, podzielę się kilkoma pomysłami do wykorzystania w pracy z uczniem, który za kilka miesięcy przystąpi do pierwszego egzaminu w swoim życiu:

 • zaproponuję zadanie dla ucznia, a następnie sprawdzę z Państwem w podstawie programowej, czy rzeczywiście dokument mówi o treściach, których dotyczy to zadanie;
 • zmieniając perspektywę, zaproponuję zadanie sprawdzające konkretne wymagania z podstawy programowej;
 • na koniec podam kilka pomysłów na ćwiczenia i zadania dotyczące wspomnianych obszarów podstawy programowej, czyli leksyki współczesnej i bogactwa leksykalnego (nie będą to scenariusze lekcji).
   

Weryfikacja zadania dla ucznia

To zadanie tak naprawdę jest przeznaczone nie dla uczniów, lecz dla naszych czytelników: proszę otworzyć podstawę programową i zastanowić się, jakich obszarów dotyczy poniższe zadanie5. Czy warto je wprowadzić na lekcji?...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI