Autor: Dariusz Martynowicz

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Liceum Artes Liberales w Warszawie. Edukator, trener. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą i zarządzania projektami. Właściciel firmy Czas na progres i grupy dla nauczycieli na Facebooku PROGRESOWNIA. Fascynat kreatywności i nowoczesnych technologii. Wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Człowiek Roku 2020 „Gazety Krakowskiej” za sensowne zmiany w polskiej edukacji i pomoc nauczycielom podczas nauki zdalnej. Nauczyciel Roku 2021.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Metodologia knowledge pills sposobem na argumentowanie! Jak rozwijać uczniowską umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

Podstawa programowa sugeruje, że na trzecim etapie edukacyjnym nasi uczniowie powinni doskonalić umiejętności wyrażania własnych ocen, argumentacji, kształcić umiejętności formułowania oraz uzasadniania sądów na temat dzieł literackich i tekstów kultury. W szczególności natomiast zwraca się uwagę na umiejętności retoryczne, w tym zasady tworzenia spójnych, logicznych i właściwych pod względem kompozycyjnym wypowiedzi argumentacyjnych o wyższym stopniu złożoności.

Czytaj więcej