Scenariusz lekcji O sekretach wypowiedzi argumentacyjnej – sposoby konstruowania rozprawki

Polski w praktyce
Dla kogo?  Dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Czas trwania  2 jednostki lekcyjne
Cele ogólne Uczeń/uczennica:
 • zna formę i kompozycję rozprawki,
 • potrafi posługiwać się słownictwem sygnalizującym porządek argumentowania,
 • potrafi konstruować tezę, argument, przykład i wstęp,
 • zna kompozycję akapitu analitycznego,
 • definiuje argumentowanie jako część umiejętności związanych z krytycznym myśleniem,
 • potrafi dobierać argumenty na poparcie tezy,
 • zna formę i kompozycję rozprawki,
 • kształci umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury, na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i kreatywność
Metody i formy pracy
 • praca z tekstem,
 • dyskusja,
 • praca indywidual...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI