Autor: Marta Wrześniewska-Pietrzak

dr hab.; Doktor habilitowany, profesor UAM, językoznawczyni, lektorka języka polskiego. Publikuje teksty naukowe dotyczące m.in. społeczności g/Głuchych, uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach, a także artykuły adresowane do nauczycieli na temat wartościowania i wykorzystania audiodeskrypcji w pracy nauczyciela polonisty. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Język inkluzywny na zajęciach języka polskiego – jak kształtować w uczniach postawę otwartości i dbać o edukację włączającą?

Rozmowa o tym, jak formułowany jest, lub może być, zwrot adresatywny, wydaje się ciekawym zaproszeniem do toczącej się dziś dyskusji na temat wrażliwości na drugiego, dostrzegania jednostki i uwzględniania jej w językowym kształcie wypowiedzi. Taka rozmowa o języku – a zwłaszcza języku inkluzywnym – to nie szukanie reguł, których należy przestrzegać, by osiągnąć określony retorycznie cel, lecz budowanie w młodych ludziach fundamentów tak ważnej dziś postawy uważności.

Czytaj więcej