Powtórki do egzaminu z języka polskiego

Otwarty dostęp Egzamin z języka polskiego

Co należy powtarzać z uczniami? Jak przygotować program powtórek? Co zrobić z zagadnieniami, z którymi uczniowie nie poradzili sobie podczas poprzedniego egzaminu ósmoklasisty?

Pracę w klasie VIII, po której uczeń przystępuje do egzaminu, warto zacząć nie tylko od przedstawienia zasad oceniania i zapoznania z listą lektur obowiązkowych i uzupełniających. Dokumentem, który powinien być wdrożony już w pierwszych dniach nauki, jest „program powtórek”. Jego nazwa być może brzmi zbyt szumnie, ponieważ nie mamy tu do czynienia z precyzyjnie dopracowanym harmonogramem czy zaplanowanymi metodami pracy. W rzeczywistości chodzi o spis zagadnień, które należy odświeżyć (pamiętamy bowiem, że – mimo iż podstawa programowa wyraźnie rozgranicza treści do zrealizowania w klasach IV–VI oraz VII–VIII – na egzaminie obowiązuje wiedza, którą uczeń zdobywa przez 5 lat II etapu kształcenia; wyjątek stanowią lektury – do roku 2022 obowiązuje znajomość tych, które przypisane są do klas VII i VIII).
Pierwsza część niniejszego tekstu przedstawia spis zagadnień, które trzeba wdrożyć lub powtórzyć w klasie VIII. Druga część tekstu pokazuje, jak można przygotować zadanie, by sprawdzić wiedzę z różnych obszarów podstawy programowej. Trzecia część mówi o tzw. programie naprawczym, który w szkołach przygotowuje się po analizie wyników egzaminów.

POLECAMY

Co powtarzać?

Lekturą obowiązkową nauczyciela jest podstawa programowa. W tabeli 1 wypisane zostało wszystko, co dotyczy szeroko pojętego czytania ze zrozumieniem. Są to w zasadzie cytaty z podstawy programowej. Dominują tu elementy dotyczące odbioru tekstów i wiedzy o języku. Redagowanie tekstów jednak także nas interesuje, ponieważ – inaczej niż było na egzaminie gimnazjalnym – w arkuszu przeważają zadania otwarte, polegające np. na konieczności porównania dzieł, sfo...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI