Dołącz do nas

Czasopismo Polonistyka

Autor

Krytyczka i historyczka literatury, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
Autorka książki Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej.
Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w 2014 r.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z literatury i współczesnego życia
literackiego. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowej Dekady Krakowskiej”, „Nowych Książek”, „Odry”,
„Polityki”, „Twórczości”, „Znaku” i Xiegarnia.pl. Prowadzi blog krytykanaostro.blogspot.com.