Dział: Polski na czasie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Od treningu kreatywności do opowiadań twórczych – propozycje lekcji z wykorzystaniem gier rozwijających umiejętność kreatywnego myślenia

Pomysły maltańskiego psychologa i lekarza – Edwarda de Bono – wykorzystywane są w wielu dziedzinach; w szkołach sięga się np. po słynną technikę rozwiązywania problemów, znaną jako „6 myślowych kapeluszy” (opisaną w książce pod takim zresztą tytułem) czy po prostu „kapelusze de Bono”. Mnie fascynuje równie mocno inna pozycja autora – Umysł kreatywny [1]. Warto rozważyć wykorzystanie jej w trakcie nietypowych powtórek lektur, służących z kolei jako wstęp do redagowania opowiadania twórczego.

Czytaj więcej

Komunikacja oparta na dialogu – w jaki sposób włączyć ją w proces edukacyjny podczas lekcji języka polskiego?

„Każdy student uczy i każdy wykładowca zdobywa wiedzę: wzajemne obdarowywanie się w uczeniu przez dyskusję”. Tak swój artykuł opublikowany w książce Johna Stewarta Mosty zamiast murów zatytułował C. Roland Christensen, którego zdaniem nauczania i uczenia się nie można oddzielić, ponieważ są to części kontinnum wzajemnego dawania i otrzymywania, a dyskusja jako forma komunikacji powoduje, że przekazywanie wiedzy nie leży tylko po stronie nauczyciela, ale w procesie tym aktywni są również uczniowie. Autor patrzy na proces uczenia przez pryzmat wzajemności i podkreśla wagę kwestionowania prawd podczas dyskusji prowadzonych w procesie uczenia się i nauczania. Jednak uczenie przez dyskusję wymaga atmosfery wolności, otwartości, która ożywia uczniów i powoduje, że chcą współuczestniczyć w zajęciach i czują się współodpowiedzialni za swój proces nauki.

Czytaj więcej

Spotkanie przeszłości z przyszłością. O kształtowaniu kompetencji kluczowych podczas lekcji języka polskiego

Lekcje języka polskiego są głęboko osadzone w przeszłości – uczniowie częściej omawiają teksty poetów zamierzchłych epok niż współczesnych autorów, a i najnowszym zagadnieniom językowym poświęca się mniej czasu niż tym, które wiążą się z rozwojem historycznym polszczyzny. Nie oznacza to jednak, że stosowane przez nauczycieli metody pracy również powinny być ściślej związane z przeszłością niż z teraźniejszością. Co więcej, mogą one wychodzić naprzeciw przyszłości, kształtować kompetencje, które warunkują samorealizację, umiejętność uczenia się czy szansę na zatrudnienie. Coraz więcej pisze się o tym, że nie wiemy, do jakiej przyszłości przygotowujemy naszych uczniów.

Czytaj więcej

Jak uczyć w sposób dostępny dla wszystkich uczniów i uczennic? Edukacja polonistyczna w świetle koncepcji włączającej

Dzisiaj kluczem otwierającym drzwi do edukacji jest dostępność. Włączanie wszystkich uczniów na równych prawach do ogólnodostępnej szkoły stanowi standard. Osoby uczące nie chcą już pustych dyskusji o wychodzeniu ze strefy komfortu. Na tym etapie potrzebują wymiany dobrych praktyk. Każdy moment jest dobry na dokonanie autoewaluacji własnego warsztatu pracy. Warto stanąć przed lustrem i zapytać siebie: co się udało, co nie wyszło, czego robić mniej, komu poświęcić więcej uwagi, a z czego zrezygnować. Dobrze, jeśli pośród tych pytań pojawi się refleksja dotycząca dostępności procesu edukacji dla wszystkich osób uczących się.

Czytaj więcej

Multimedialny język polski – sposoby aktywizowania młodzieży za pomocą YouTube’a, Instagrama i TikToka

W świetle nowej matury, która w założeniu dodaje moduł lekturowy z kontekstami historycznoliterackimi, powracają pytania o to, jak poradzić sobie z czytaniem/nieczytaniem lektur przez uczniów, jak sprawdzać, czy przeczytali, jak ćwiczyć znajomość historii literatury oraz jak na lekcjach ustawić akcenty, by pozwolić młodzieży osiągnąć dobre rezultaty. Podpowiadamy, co jako nauczycielki i nauczyciele możemy zrobić, aby – wkroczywszy do świata „nowych” nastolatków – znaleźć z nimi wspólny język i uczynić lekcje polskiego ciekawymi i angażującymi.

Czytaj więcej

Myślenie wizualne w praktyce – jak krok po kroku uczyć tworzenia notatek wizualnych?

Tworząc notatki syntezujące wiedzę, warto znaleźć własny pomysł, patenty na to, by zawarte w nich treści aktywnie wspierały proces uczenia się. Jednym z pomysłów na usprawnienie zapamiętywania są notatki wizualne. Mogą one przybierać różne formy i kształty, najważniejsze jednak, że dzięki teorii podwójnego kodowania są skuteczne.

Czytaj więcej

Lekturowy bigos, czyli komiks na lekcji języka polskiego

Przysłowie chińskie mówi, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Nie można się z tym nie zgodzić. Bodziec obrazkowy jest szybciej i łatwiej „przyswajalny” zarówno przez uczącego się, jak i przez czytelnika. Dlaczego więc nie wykorzystać go na lekcjach języka polskiego? Zachęcam do zabawy i nauki z komiksem w roli głównej!

Czytaj więcej

Indywidualizacja na języku polskim z Granicą Zofii Nałkowskiej w tle

Nowoczesna, a przede wszystkim przyjazna i odpowiadająca na potrzeby uczniów szkoła. Każde dziecko pracuje według swoich możliwości, we własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Nauczanie jest dostosowane do predyspozycji uczniów. Uwaga nauczyciela kierowana jest na poszczególnych uczniów.

Czytaj więcej

Muzyka w literaturze

Muzyka towarzyszy ludziom wszędzie. Można jej słuchać w drodze do pracy, na wakacjach i dla relaksu.
To tylko trzy przykładowe zastosowania muzyki w naszym współczesnym życiu, a pewnie takich sytuacji jest znacznie więcej. 

Czytaj więcej