Autor: EDUKREATYWNE

Zespół EDUKREATYWNE tworzą Weronika Grochowska, Anna Krenc i Magdalena Przybysz. Obiektem ich zainteresowań są nieszablonowe metody i techniki nauczania, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wzmacnianie motywacji i umiejętności uczenia się. Autorki opracowały i przeprowadziły szereg szkoleń dla nauczycieli, w tym: Sposób na lekturę, Patent na gramatykę, Kreatywna ortografia oraz 100 dni przygotowań 
do egzaminu ósmoklasisty. We współpracy z wydawnictwem WIR zespół wydał książkę Polonistyczny Escape Room.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Edukreatywne czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem – ta z pozoru prozaiczna czynność często przysparza uczniom wiele kłopotów. Dlaczego poświęcamy jej tak wiele uwagi? Rozumienie czytanego tekstu jest niezwykle istotną umiejętnością nie tylko w szkole – to kluczowa kompetencja rzutująca na późniejsze funkcjonowanie w doro- słym życiu.

Czytaj więcej

Sketchnoting

„Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta” – powiedział Stanisław Lem. Tendencja ta jest wyraźnie widoczna wśród młodego pokolenia. Uczniowie coraz mniej entuzjastycznie sięgają po teksty literackie. Kanon lektur wydaje im się nudny, przez co nieustannie rosnącą popularnością cieszą się streszczenia i opracowania. Jest także grupa uczniów, którzy mimo przeczytania lektury nie są w stanie wykazać się znajomością najważniejszych zawartych w niej problemów. Niestety, samo zapoznanie się z utworem nie jest równoznaczne z jego rozumieniem. Często rodzi to frustrację i jeszcze większy opór przed literaturą.

Czytaj więcej