Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: EDUKREATYWNE

Zespół EDUKREATYWNE tworzą Weronika Grochowska, Anna Krenc i Magdalena Przybysz. Obiektem ich zainteresowań są nieszablonowe metody i techniki nauczania, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wzmacnianie motywacji i umiejętności uczenia się. Autorki opracowały i przeprowadziły szereg szkoleń dla nauczycieli, w tym: Sposób na lekturę, Patent na gramatykę, Kreatywna ortografia oraz 100 dni przygotowań 
do egzaminu ósmoklasisty. We współpracy z wydawnictwem WIR zespół wydał książkę Polonistyczny Escape Room.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz