Spotkanie przeszłości z przyszłością. O kształtowaniu kompetencji kluczowych podczas lekcji języka polskiego

Polski na czasie

Lekcje języka polskiego są głęboko osadzone w przeszłości – uczniowie częściej omawiają teksty poetów zamierzchłych epok niż współczesnych autorów, a i najnowszym zagadnieniom językowym poświęca się mniej czasu niż tym, które wiążą się z rozwojem historycznym polszczyzny. Nie oznacza to jednak, że stosowane przez nauczycieli metody pracy również powinny być ściślej związane z przeszłością niż z teraźniejszością. Co więcej, mogą one wychodzić naprzeciw przyszłości, kształtować kompetencje, które warunkują samorealizację, umiejętność uczenia się czy szansę na zatrudnienie. Coraz więcej pisze się o tym, że nie wiemy, do jakiej przyszłości przygotowujemy naszych uczniów.

Nie jesteśmy w stanie sprecyzować tego, jakie informacje i umiejętności staną się niezbędne w ich życiu zawodowym. Prawdopodobnie codziennością będą dla nich zmiany, uczenie się przez całe życie, konieczność niejednokrotnego przekwalifikowania się i dostosowania do nieustannie modyfikowanych warunków rynku pracy. Powinniśmy zatem skupiać się na nauczaniu uniwersalnych kompetencji, umiejętności, które przydadzą się uczniom niezależnie od wykonywanego zawodu i tego, jak będzie wyglądał świat za kilkanaście i kilkadziesiąt lat, a nie na zapamiętaniu określonych informacji. Nie ulega wątpliwości, że jest to zadanie, które stoi przed nauczycielami niezależnie od specyfiki nauczanego przedmiotu czy też szczegółowych treści, jakie obejmuje podstawa programowa. 
Rada Unii Europejskiej w 2018 r. wydała zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które leżą u podstaw udanego życia w społeczeństwie, a w szczególności samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Wśród nich znajdują się: 

POLECAMY

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
 • kompetencje cyfrowe, 
 • kompetencje osobiste, społecz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI