Dział: Innowacje polonistyczne

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaproszenie do konfrontacji z lekturą – pomysły na upowszechnianie czytelnictwa w szkole

Praca z tekstem literackim w szkole XXI wieku musi wychodzić poza „omawianie lektur” i dociekanie, „co autor miał na myśli”. I nie chodzi tutaj tylko o nowe pomysły na rozczytanie uczniów, ale w ogóle o to, by uczniowie zechcieli dać się zaprosić do krainy zadrukowanych przestrzeni, by podjęli wysiłek samodzielnego spotkania ze słowem, kontekstem, środkami obrazowania językowego. Jak więc „złapać” uczniów na tekst literacki? Jak ożywić słowo, by zaczęło rezonować w młodych odbiorcach falą skojarzeń, samodzielnych myśli i chęcią dialogowania? Czy współczesna, zmieniająca się ustawicznie rzeczywistość i ta szkolna, i ta pozaszkolna, zaprasza uczniów do podejmowania wędrówek w głębiny książki, a w konsekwencji w jedną z najważniejszych podróży, w głąb samego siebie?

Czytaj więcej

Wielowymiarowe kształcenie literackie. Jak wykorzystać Inwokację na lekcji o stylach języka i wypowiedzi?

Czasu coraz mniej, a treści, jakie należy przedstawić i pracować nad nimi z uczniami, aż kipią z podstawy programowej. Warto wówczas odejść w swoisty sposób od klasycznego omawiania materiału i zaproponować łączenie ze sobą tematów. Poniższy scenariusz lekcji stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć z uczniami klasy VIII, podczas których dokonamy interpretacji Inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i nakreślimy uczniom informacje na temat stylów języka. Przed lekcją uczniowie powinni poznać sylwetkę Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej

Innowacyjnie o innowacjach językowych – jak atrakcyjnie omawiać zagadnienia językowe

Jeśli innowacja może być sposobem na edukacyjny sukces, to dlaczego nie wykorzystać jej także jako inspirującego tematu lekcji?

Czytaj więcej

Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji?

Kreatywność to niezwykle ważna cecha, ale również umiejętność, sposób myślenia, działania, poszukiwania i odnajdywania tego, co dotychczas nieodkryte, tworzenia nowych wartościowych idei, przedmiotów i sposobów rozwiązywania problemów. Bardzo często jest porównywana do twórczej postawy. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że kreatywność nie opiera się głównie na procesach intelektualnych –  tutaj znacznie większą rolę odgrywają wyobraźnia, sfera emocjonalna, doświadczenie i intuicja jednostki.

Czytaj więcej

Technologia informatyczna

Współczesny świat i zmiany, jakie w nim zachodzą, sprawiają, że nauczyciele powinni stać się specjalistami w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Zwłaszcza obecna sytuacja epidemiczna wymusza na pedagogach postawy proaktywne. To oni muszą bowiem sprawić, że lekcje będą ciekawe, a przekazywane treści zachęcą do ich pogłębienia i czynnego udziału w zajęciach, zarówno tych stacjonarnych, jak i, a może przede wszystkim, zdalnych. Konieczne w związku z tym jest otwarcie się na nowości i odważne korzystanie z dostępnych technologii.

Czytaj więcej

Motywowanie uczniów do nauki

Niejednokrotnie zdarza się, że nauczyciele mają problem z motywowaniem uczniów do nauki. Wprawdzie stosują różne strategie i metody aktywizujące, indywidualne rozmowy interwencyjne oraz statutowy katalog nagród i kar, ale zazwyczaj nie przynosi to oczekiwanych efektów. Podobny obraz wyłania się również z raportów IBP i licznych opracowań specjalistów: motywacja uczniów i zamiłowanie do nauki sukcesywnie spada od III do ostatniej klasy szkoły podstawowej i tendencja ta utrzymuje się aż do zakończenia obowiązkowej edukacji. Co jest tego przyczyną? 

Czytaj więcej

Nauczanie wielozmysłowe

Współczesna szkoła staje przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony – nauczyciele muszą mierzyć się z ciągle zmieniającą się rzeczywistością oraz z problemem polegającym na tym, że młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają w wirtualnej rzeczywistości. Z drugiej – pojawiają się liczne wyzwania społeczne, które również generują dużo trudności na polu edukacji. Nie da się więc ukryć, że kluczowe w tym obszarze staje się znalezienie odpowiednich metod pracy i działań, które będą w stanie stymulować rozwój młodych ludzi i przyczyniać się do świadomego opanowywania przez nich różnorodnych materiałów.

Czytaj więcej