Wielowymiarowe kształcenie literackie. Jak wykorzystać Inwokację na lekcji o stylach języka i wypowiedzi?

Innowacje polonistyczne

Czasu coraz mniej, a treści, jakie należy przedstawić i pracować nad nimi z uczniami, aż kipią z podstawy programowej. Warto wówczas odejść w swoisty sposób od klasycznego omawiania materiału i zaproponować łączenie ze sobą tematów. Poniższy scenariusz lekcji stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć z uczniami klasy VIII, podczas których dokonamy interpretacji Inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i nakreślimy uczniom informacje na temat stylów języka. Przed lekcją uczniowie powinni poznać sylwetkę Adama Mickiewicza.

Grupa wiekowa Uczniowie klasy VIII
Czas trwania 2 godziny lekcyjne 
Cele lekcji Uczniowie/uczennice:
 • posługują się sprawnie różnymi stylami języka i potrafią je rozpoznać w poznawanych tekstach, 
 • interpretują dane teksty kultury i potrafią się do nich odwoływać, dostrzegają  nawiązania jednego tekstu do drugiego
Formy i metody pracy
 • praca z tekstem,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • burza mózgów,
 • ćwiczenia redakcyjne,
 • praca indywidualna i zbiorowa
Pomoce dydaktyczne
 • notatka graficzna „style języka” (dla każdego ucznia) – załącznik  nr 1,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI