Autor: Dorota Bąk

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Zwolenniczka aktywizującej pracy z uczniem oraz wykorzystywania neurodydaktyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć. Autorka materiałów dydaktycznych opartych na prezentacjach multimedialnych i myśleniu wizualnym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Gdy życie rodzinne mieści się na skrawkach papieru. Propozycja zagadnień i materiałów do pracy na lekcjach języka polskiego w klasach VI–VIII z tekstem Alice Kuipers Życie na drzwiach lodówki

Mimo częstych zmian i modyfikacji w obrębie kanonu lektur omawianych w klasach VI–VIII szkoły podstawowej wciąż jest niewiele tekstów, które odwołują się do czasów współczesnych i problemów, jakie im towarzyszą. Naprzeciw może wyjść zapis z podstawy programowej dotyczący lektur uzupełniających, który daje możliwość doboru książki przez nauczyciela. Doskonałym przykładem lektury nadobowiązkowej jest powieść w notatkach Alice Kuipers Życie na drzwiach lodówki. Oferuje ona nie tylko nieobcą wielu uczniom treść, lecz także nieszablonową, nowatorską formę, która z całą pewnością zachęca do jej przeczytania.

Czytaj więcej

Wielowymiarowe kształcenie literackie. Jak wykorzystać Inwokację na lekcji o stylach języka i wypowiedzi?

Czasu coraz mniej, a treści, jakie należy przedstawić i pracować nad nimi z uczniami, aż kipią z podstawy programowej. Warto wówczas odejść w swoisty sposób od klasycznego omawiania materiału i zaproponować łączenie ze sobą tematów. Poniższy scenariusz lekcji stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć z uczniami klasy VIII, podczas których dokonamy interpretacji Inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i nakreślimy uczniom informacje na temat stylów języka. Przed lekcją uczniowie powinni poznać sylwetkę Adama Mickiewicza.

Czytaj więcej

Gra sposobem na ciekawe powtórzenie lektur przed egzaminem

Wykorzystanie gry na lekcjach języka polskiego to pierwszy krok do zaktywizowania uczniów. Podpowiadamy, jak dobrze się bawiąc, powtarzać zagadnienia lekturowe.

Czytaj więcej