Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

12 marca 2020

NR 35 (Marzec 2020)

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie viii
Egzamin tuż, tuż – powtórzenie wiedzy na temat rodzajów literackich

0 1222

Czas: 2 godziny lekcyjne

POLECAMY

Cele lekcji:
Uczeń przypomina sobie poznawane od klasy IV do VIII wiadomości na temat rodzajów literackich. Dokonuje usystematyzowania wiedzy. Potrafi wiedzę zastosować w praktyce.

Pomoce dydaktyczne:

  • kserokopie materiałów graficznych o liryce, epice i dramacie dla każdego ucznia,
  • kartki (w formacie widocznym z tablicy dla każdego ucznia) z zapisanymi tytułami i autorami poznanych tekstów kultury w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów danej klasy,
  • 2 słoiki i drobny makaron.

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela Uwagi
PRZED LEKCJĄ
Rozdanie uczniom materiałów dotyczących usystematyzowania wiedzy na temat rodzajów literackich Załącznik 1., 2., 3.
Podział klasy na trzy grupy. 
Przydział zadań dla grup
Grupa I:
Drodzy Uczniowie! Waszym zadaniem jest przygotowanie dziesięciominutowego wykładu – prezentacji na temat LIRYKI. W tym celu zapoznajcie się uważnie z materiałami dotyczącymi tego rodzaju literackiego. Możecie przygotować dodatkowe materiały, przykłady. Pamiętajcie, by wyjaśnić zawarte w materiałach terminy. Podzielcie się sprawiedliwie obowiązkami, tak by każdy z członków grupy miał swój wkład w wyniki Waszej prezentacji.
Grupa II:
Drodzy Uczniowie! Waszym zadaniem jest przygotowanie dziesięciominutowego wykładu – prezentacji na temat EPIKI. W tym celu zapoznajcie się uważnie z materiałami dotyczącymi tego rodzaju literackiego. Możecie przygotować dodatkowe materiały, przykłady. Pamiętajcie, by wyjaśnić zawarte w materiałach terminy. Podzielcie się sprawiedliwie obowiązkami, tak by każdy z członków grupy miał swój wkład w wyniki Waszej prezentacji.
Grupa III
Drodzy Uczniowie! Waszym zadaniem jest przygotowanie dziesięciominutowego wykładu – prezentacji na temat DRAMATU. W tym celu zapoznajcie się uważnie z materiałami dotyczącymi tego rodzaju literackiego. Możecie przygotować dodatkowe materiały, przykłady. Pamiętajcie, by wyjaśnić zawarte w materiałach terminy. Podzielcie się sprawiedliwie obowiązkami, tak by każdy z członków grupy miał swój wkład w wyniki Waszej prezentacji.
Nauczyciel powinien zaproponować uczniom termin możliwości konsultacji w sprawie ich propozycji i pomysłów na temat swojej prezentacji. 
LEKCJA PIERWSZA
Podanie tematu lekcji i przedstawienie celu zajęć Temat: Lawirując wśród rodzajów literackich. Usystematyzowanie wiedzy na temat epiki, liryki i dramatu.
Przykładowa wypowiedź nauczyciela:
Począwszy od klasy IV aż do dzisiaj poznawaliśmy zagadnienia i terminy dotyczące epiki, liryki i dramatu. Celem dzisiejszej lekcji jest przypomnienie sobie tych wiadomości i usystematyzowanie ich. 
Prośba o przygotowanie rozdanych przed lekcją materiałów dotyczących rodzajów literackich i baczną ich obserwację podczas prezentacji uczniowskich  Prezentacje uczniowskie. Nauczyciel powinien dopowiedzieć ewentualne braki lub niejasności w prezentacjach grup.
Rozdanie uczniom kartek z tytułami i autorami poznanych podczas lekcji tekstów kultury

Uczniowie losują po jednej kartce. Na każdej z nich powinien znaleźć się tytuł i autor dzieła, które było podczas lekcji poznawane i omawiane. 
Polecenie: 
Określ, do którego rodzaju literackiego należy wylosowany przez Ciebie utwór. Zastanów się nad przynajmniej jedną jego cechą, która wpłynęła na Twoją decyzję. 
Uczniowie podchodzą kolejno do tablicy i przywieszają wylosowaną kartkę w odpowiednim miejscu narysowanej na tablicy tabeli – epika, liryka, dramat. Następnie głośno określają wyznacznik wybranego rodzaju literackiego, który uwidacznia się w tym utworze.
Przykładowe kartki:


 

LEKCJA DRUGA
Podanie tematu
 i celu lekcji
Temat: Lawirując wśród rodzajów literackich – turniej wiedzy.
Przykładowa wypowiedź nauczyciela:
Na dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować naszą pracę nad powtórzeniem i utrwaleniem wiadomości o rodzajach literackich. Dokonamy tego za pomocą zabawy. 
Wyjaśnienie zasad 
dalszej pracy
Przeprowadzenie turnieju wiedzy z zakresu epiki, liryki i dramatu na kanwie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.
Uczniowie w ramach tzw. trzech „żyć” otrzymują trzy kolorowe karteczki; każda niepoprawna odpowiedź bądź jej brak skutkuje odebraniem jednej karteczki. Strata wszystkich trzech karteczek powoduje odpadnięcie uczestnika z dalszej gry. Do finał...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy