Technologia informatyczna

w edukacji stacjonarnej i zdalnej

Innowacje polonistyczne

Współczesny świat i zmiany, jakie w nim zachodzą, sprawiają, że nauczyciele powinni stać się specjalistami w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Zwłaszcza obecna sytuacja epidemiczna wymusza na pedagogach postawy proaktywne. To oni muszą bowiem sprawić, że lekcje będą ciekawe, a przekazywane treści zachęcą do ich pogłębienia i czynnego udziału w zajęciach, zarówno tych stacjonarnych, jak i, a może przede wszystkim, zdalnych. Konieczne w związku z tym jest otwarcie się na nowości i odważne korzystanie z dostępnych technologii.

Coraz częściej pojawiają się komentarze, że rozwój nowych technologii powinien przyczynić się do zmian w tradycyjnym systemie szkolnym. Niektórzy specjaliści postulują odchodzenie od podręczników, a nawet od dotychczasowego porządku zajęć.

POLECAMY

Niewiele jednak dzieje się w tym zakresie. Wprawdzie technologia informatyczna jest obecna na zajęciach, ale nie wywiera realnego wpływu na to, co dzieje się w szkole. Tymczasem wykorzystanie tego typu narzędzi daje zdecydowanie większe możliwości indywidualizacji oraz personalizacji całego procesu kształcenia. Jednocześnie sprzyja dostosowaniu tempa pracy do potrzeb i możliwości uczniów, a także umożliwia takie gospodarowanie czasem i zasobami, aby cały proces edukacji i kształcenia przebiegał jak najefektywniej i przynosił jak najwięcej różnego rodzaju korzyści wszystkim uczestnikom. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że technologia informatyczna może być wykorzystywana w zasadzie na wszystkich zajęciach oraz przedmiotach. 

Nowe cele nowoczesnej edukacji

W związku z powyższym specjaliści nieustannie zastanawiają się nad tym, jakie nowe wyzwania i cele należy stawiać przed edukacją wykorzystującą nowe technologie. Do podstawowych z nich należą:

 • doskonalenie i poszerzanie umiejętności, które są niezbędne do tego, aby w sposób twórczy i aktywny uczniowie mogli uczestniczyć w usługach społeczeństwa informacyjnego,
 • dostosowywanie systemu edukacji do potrzeb, jakie ma gospodarka, która opiera swój rozwój na wiedzy,
 • dążenie do ciągłego rozwijania systemów umożliwiających kształcenie zdalne oraz stwarzanie warunków zapewniających powszechny dostęp do edukacji teleinformatycznej,
 • dbałość o ciągłą budowę i rozbudowę wszelkiego rodzaju portali edukacyjnych oraz bibliotek wirtualnych umożliwiających młodym ludziom szeroki dostęp do różnorodnych treści edukacyjnych,
 • dbanie o dostępność w sieci wykładów prowadzonyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI