Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Innowacje polonistyczne

6 września 2021

NR 43 (Wrzesień 2021)

Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji?

0 310

Kreatywność to niezwykle ważna cecha, ale również umiejętność, sposób myślenia, działania, poszukiwania i odnajdywania tego, co dotychczas nieodkryte, tworzenia nowych wartościowych idei, przedmiotów i sposobów rozwiązywania problemów. Bardzo często jest porównywana do twórczej postawy. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że kreatywność nie opiera się głównie na procesach intelektualnych –  tutaj znacznie większą rolę odgrywają wyobraźnia, sfera emocjonalna, doświadczenie i intuicja jednostki.

Nie ulega wątpliwości, że kreatywność jest pożądana w procesie uczenia się. Nauczyciele dostrzegają jej potencjał i tworzą przestrzeń do tego, by uczniowie mogli ją rozwijać. Badacze problemu stworzyli następujący profil osoby kreatywnej:

POLECAMY

 • Jest wrażliwa na problemy.
 • Ma zaufanie do swojego sposobu myślenia.
 • Wie, na czym polega konkretny problem, i potrafi się na nim skupić.
 • Bez trudu określa cel i potrafi wskazać sposoby, które mają pomóc jej go osiągnąć.
 • Ma otwarty umysł – nie myśli szablonowo i w każdej chwili jest skłonna przyjąć nową ideę.

 Podejmuje lub planuje szereg prób, nie ograniczając swoich działań tylko do jednego sposobu postępowania, ma świadomość tego, że istnieją różne drogi.

 • Charakteryzuje się plastycznością w sposobie myślenia, działania i postrzegania.
 • Posiada umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i zmian.
 • Zna swoją wartość.
 • Potrafi nadawać przedmiotom nowe funkcje i znaczenia, zastosowania i sposoby wykorzystania.
 • Wie, że myślenie jest po to, by lepiej zrozumieć rzeczywistość, podejmować decyzje, które wpłyną na jakość sposobów postępowania, a nie po to, żeby udowodnić swoją mądrość innym.
 • Zna potęgę myślenia i ma świadomość tego, że należy wciąż doskonalić i usprawniać te procesy.
 • Jest oryginalna. 
 • Posiada zdolność do analizy, dostrzega najdrobniejsze szczegóły, różnice.
 • Umie łączyć różne elementy w całość.
 • Posiada „giętkość” myślenia, jest w stanie szybko zmienić kierunek poszukiwań.
 • Podczas rozwiązywania problemów czerpie z różnych dziedzin.
 • Za wszelką cenę dąży do obranego przez siebie celu.
 • Potrafi prezentować swoje poglądy bez względu na opinie innych osób.
 • Nie ulega naciskom innych.
 • Akceptuje siebie, swój świat, swoje życie, wybory, co jest wspierające i mobilizujące.

Niektórzy z nas mają naturalne predyspozycje do tego, by być kreatywnymi, jednak to kreatywność jest cechą, którą można stymulować poprzez różnego rodzaju zadania i ćwiczenia. 

W jaki sposób możemy rozwijać kreatywność u swoich uczniów?

Stwarzaj odpowiednie warunki

Zauważ, że bardzo często dzieci same dążą do kreatywności, zadają mnóstwo pytań, są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, wymyślać. Niestety, bardzo często to my – dorośli – nieświadomie nie dajemy dziecku możliwości, chcąc, aby funkcjonowało w pewnym schemacie. Niesprzyjające są również formy sprawdzania wiedzy uczniów, które często narzucają konieczność udzielenia odpowiedzi zgodnie z kluczem. Warto zatem stworzyć uczniom przestrzeń w postaci takich zajęć, w trakcie których będą mogli uczyć się kreatywności, rozwijać twórczy potencjał, działać zgodnie z własną intuicją. 

Dostrzegaj potrzeby

Życie w różnych czasach determinuje potrzeby i wymagania danego pokolenia. Dotychczasowe wyniki badań naukowych pokazują, że podające metody nauczania nie są skuteczne i powodują, że uczniowie nie lubią szkoły. Można zatem rzec, że potrzebą współczesnego ucznia jest zmiana sposobu nauczania i wykorzystanie różnorodnych metod, technik i narzędzi, które sprawią, że uczeń będzie zaangażowany w proces uczenia się. Wśród najbardziej efektywnych metod można wymienić: 5 Dlaczego (5 Why), 6 Pytań, Łańcuch Przyczyn, diagram Ishikawy, technikę myślenia PMI (Plus/Minus/Interesujące), 6 Myślowych Kapeluszy, Inquiry Based Science Education, design thinking i gamifikację. 

Ucz selekcji

Rozszerzona rzeczywistość stwarza możliwość niekontrolowanego publikowania treści często przez osoby nieposiadające kompetencji i doświadczenia, które uprawniałyby je do tego typu czynności. Młody człowiek, który traktuje Internet jako element swojego świata, wirtualnego „mędrca”, który odpowie na każde pytanie, rzadko cechu...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy