Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 stycznia 2019

NR 28 (Styczeń 2019)

Kod do powtórek przed egzaminem

489

Słowa „powtórka” oraz „egzamin” pojawiają się zapewne na większości lekcji w klasie VIII – zarówno na języku polskim, jak i na pozostałych przedmiotach. Nie wszystko udaje się powtórzyć na lekcji, wiele z zagadnień uczniowie muszą przypomnieć sobie w domu. Chciałabym zaproponować ćwiczenie służące do sprawdzenia „odświeżonego” przez ósmoklasistów materiału. Pokażę to na przykładzie fonetyki, ale metoda sprawdzi się przy omawianiu dowolnego zagadnienia – każdego działu gramatyki, treści lektur czy problemów teoretycznoliterackich.

 

POLECAMY

Słowa „powtórka” oraz „egzamin” pojawiają się zapewne na większości lekcji w klasie VIII – zarówno na języku polskim, jak i na pozostałych przedmiotach. Nie wszystko udaje się powtórzyć na lekcji, wiele z zagadnień uczniowie muszą przypomnieć sobie w domu. Chciałabym zaproponować ćwiczenie służące do sprawdzenia „odświeżonego” przez ósmoklasistów materiału. Pokażę to na przykładzie fonetyki, ale metoda sprawdzi się przy omawianiu dowolnego zagadnienia – każdego działu gramatyki, treści lektur czy problemów teoretycznoliterackich.
Kilka dni przed planowaną lekcją uczniowie otrzymują listę zagadnień do powtórzenia, na lekcji zaś w małych grupach rozwiązują zadania. Kto jako pierwszy poprawnie je rozwiąże, otrzymuje bardzo dobrą ocenę z języka polskiego. Pojawiają się zabawa i motywacja, a wreszcie dla osób, które nie przyswoiły wszystkiego w domu, szansa na uzupełnienie wiadomości w trakcie dyskusji w małych grupach!

 • Odbiorcy: klasa VIII
 • Czas trwania: fragment lekcji
 • Narzędzia TIK: generator kodów do zamalowywania (//mal-den-code.de/), skaner w telefonie nauczyciela (np. darmowa aplikacja Barcode Scanner)
 • Materiały: kody QR, tabelka z „nacobezu” do fonetyki

Przed lekcją…

 • Uczniowie otrzymują na kilka dni przed lekcją „nacobezu” do fonetyki1. Mają za zadanie przypomnieć sobie wyszczególnione treści i zaznaczyć kolorem zielonym, żółtym lub czerwonym stropień zrozumienia zagadnienia. Jeśli użyli choć raz koloru czerwonego, świadczącego o nierozumieniu tematu, powinni podejść do nauczyciela lub kolegów i poprosić o pomoc w wyjaśnieniu problemu. Wówczas mogą w kolumnie po prawej stronie raz jeszcze użyć koloru – oby tym razem był to zielony lub chociaż żółty!
 • Nauczyciel wchodzi na stronę //mal-den-code.de/ (zdj. 1), która służy do przygotowania niekompletnego kodu QR (do zamalowania przez uczniów); korzysta z opcji „Code erstellen”, a następnie w odpowiednich oknach wpisuje albo adres strony internetowej, która ma się pojawić po zeskanowaniu kodu, albo tekst, który ma zostać wyświetlony uczniom (zdj. 2). Ja – na potrzeby powtórek tu opisanych – wpisałam słowa „brawo, otrzymujesz 5”. Wówczas generują się 2 kody – jeden pełny, drugi – z polami do zamalowania przez uczniów (zdj. 4a i b). Uczniowie oczywiście otrzymują tylko „pusty kod”. Jeśli dobrze go wypełnią jako pierwsi, otrzymają piątki! Jest motywacja, jest zabawa i jest możliwość powtórzenia sobie informacji podczas współpracy w grupie…
Zdj. 1. Strona główna aplikacji //mal-den-code.de/  
Zdj. 2. Widok po kliknięciu opcji „Code erstellen”
Zdj. 3. Komunikat ukryty pod dobrze rozwiązanym zadaniem

  

Zdj. 4a i b. Kody – wzorcowy oraz pusty (do zamalowania przez uczniów)

 • Nauczyciel przygotowuje kartę pracy – zawiera ona kod oraz pytania. Jak widać na zdj. 4a, pytania muszą być tak skonstruowane, by uczniowie zamalowali kratki z cyframi 1, 4, 5, 7 i 9.

 

KARTA PRACY – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z FONETYKI

1.

Ubezdźwięcznienie wsteczne zachodzi w wyrazach:

 • babka, trąbka, ławka, zabawka, wtorek – zamaluj na czarno wszystkie pola 1
 • świat, kwiat, twardy, przyjaciel, kod – zamaluj na czarno wszystkie pola 2
2.  

Zmiany w wymowie spółgłosek na końcu wyrazu (zjawisko utraty dźwięczności) obserwujemy w wyrazach wymawianych poza zdaniami lub wymawianych przed pauzą.
PRAWDA – zamaluj pola 9 na czarno
FAŁSZ – pozostaw pola 9 białe

3.

W wyrazach „muzyka, Ameryka, zrobiliśmy” akcent pada:

 • na drugą sylabę od końca – zamaluj na czarno wszystkie pola 3
 • na trzecią sylabę od końca – zamaluj na czarno wszystkie pola 4
4.  

Głoska „b” jest:

 • dźwięczna
 • bezdźwięczna
 • twarda
 • miękka
 • ustna
 • nosowa
Prawidłowe odpowiedzi: a, c, e – zamaluj na czarno wszystkie pola 5
Prawidłowe odpowiedzi: b, d, e – zamaluj na czarno wszystkie pola 6
5.

W wyrazie „prośba” zachodzi:

 • udźwięcznienie – zamaluj na czarno wszystkie pola 7
 • upros...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy