Kod do powtórek przed egzaminem

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

Słowa „powtórka” oraz „egzamin” pojawiają się zapewne na większości lekcji w klasie VIII – zarówno na języku polskim, jak i na pozostałych przedmiotach. Nie wszystko udaje się powtórzyć na lekcji, wiele z zagadnień uczniowie muszą przypomnieć sobie w domu. Chciałabym zaproponować ćwiczenie służące do sprawdzenia „odświeżonego” przez ósmoklasistów materiału. Pokażę to na przykładzie fonetyki, ale metoda sprawdzi się przy omawianiu dowolnego zagadnienia – każdego działu gramatyki, treści lektur czy problemów teoretycznoliterackich.

 

POLECAMY

Słowa „powtórka” oraz „egzamin” pojawiają się zapewne na większości lekcji w klasie VIII – zarówno na języku polskim, jak i na pozostałych przedmiotach. Nie wszystko udaje się powtórzyć na lekcji, wiele z zagadnień uczniowie muszą przypomnieć sobie w domu. Chciałabym zaproponować ćwiczenie służące do sprawdzenia „odświeżonego” przez ósmoklasistów materiału. Pokażę to na przykładzie fonetyki, ale metoda sprawdzi się przy omawianiu dowolnego zagadnienia – każdego działu gramatyki, treści lektur czy problemów teoretycznoliterackich.
Kilka dni przed planowaną lekcją uczniowie otrzymują listę zagadnień do powtórzenia, na lekcji zaś w małych grupach rozwiązują zadania. Kto jako pierwszy poprawnie je rozwiąże, otrzymuje bardzo dobrą ocenę z języka polskiego. Pojawiają się zabawa i motywacja, a wreszcie dla osób, które nie przyswoiły wszystkiego w domu, szansa na uzupełnienie wiadomości w trakcie dyskusji w małych grupach!

 • Odbiorcy: klasa VIII
 • Czas trwania: fragment lekcji
 • Narzędzia TIK: generator kodów do zamalowywania (//mal-den-code.de/), skaner w telefonie nauczyciela (np. darmowa aplikacja Barcode Scanner)
 • Materiały: kody QR, tabelka z „nacobezu” do fonetyki

Przed lekcją…

 • Uczniowie otrzymują na kilka dni przed lekcją „nacobezu” do fonetyki1. Mają za zadanie przypomnieć sobie wyszczególnione treści i zaznaczyć kolorem zielonym, żółtym lub czerwonym stropień zrozumienia zagadnienia. Jeśli użyli choć raz koloru czerwonego, świadczącego o nierozumieniu tematu, powinni podejść do nauczyciela lub kolegów i poprosić o pomoc w wyjaśnieniu problemu. Wówczas mogą w kolumnie po prawej stronie raz jeszcze użyć koloru – oby tym razem był to zielony lub chociaż żółty!
 • Nauczyciel wchodzi na stronę //mal-den-code.de/ (zdj. 1), która służy do przygotowania niekompletnego kodu QR (do zamalowania przez uczniów); korzysta z opcji „Code erstellen”, a następnie w odpowiednich oknach wpisuje albo adres strony internetowej, która ma się pojawić po zeskanowaniu kodu, albo tekst, który ma zostać wyświetlony uczniom (zdj. 2). Ja – na potrzeby powtórek tu opisanych – wpisałam słowa „brawo, otrzymujesz 5”. Wówczas generują się 2 kody – jeden pełny, drugi – z polami do zamalowania przez uczniów (zdj. 4a i b). Uczniowie oczywiście otrzymują tylko „pusty kod”. Jeśli dobrze go wypełnią jako pierwsi, otrzymają piątki! Jest motywacja, jest zabawa i jest możliwość powtórzenia sobie informacji podczas współpracy w grupie…
Zdj. 1. Strona główna aplikacji //mal-den-code.de/  
Zdj. 2. Widok po kliknięciu opcji „Code erstellen”
Zdj. 3. Komunikat ukryty pod dobrze rozwiązanym zadaniem

  

Zdj. 4a i b. Kody – wzorcowy oraz pusty (do zamalowania przez uczniów)

 • Nauczyciel przygotowuje kartę pracy – zawiera ona kod oraz pytania. Jak widać na zdj. 4a, pytania muszą być tak skonstruowane, by uczniowie zamalowali kratki z cyframi 1, 4, 5, 7 i 9.

 

KARTA PRACY – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z FONETYKI

1.

Ubezdźwięcznienie wsteczne zachodzi w wyrazach:

 • babka, trąbka, ławka, zabawka, wtorek – zamaluj na czarno wszystkie pola 1
 • świat, kwiat, twardy, przyjaciel, kod – zamaluj na czarno wszystkie pola 2
2.  

Zmiany w wymowie spółgłosek na końcu wyrazu (zjawisko utraty dźwięczności) obserwujemy w wyrazach wymawianych poza zdaniami lub wymawianych przed pauzą.
PRAWDA – zamaluj pola 9 na czarno
FAŁSZ – pozostaw pola 9 białe

3.

W wyrazach „muzyka, Ameryka, zrobiliśmy” akcent pada:

 • na drugą sylabę od końca – zamaluj na czarno wszystkie pola 3
 • na trzecią sylabę od końca – zamaluj na czarno wszystkie pola 4
4.  

Głoska „b” jest:

 • dźwięczna
 • bezdźwięczna
 • twarda
 • miękka
 • ustna
 • nosowa
Prawidłowe odpowiedzi: a, c, e – zamaluj na czarno wszystkie pola 5
Prawidłowe odpowiedzi: b, d, e – zamaluj na czarno wszystkie pola 6
5.

W wyrazie „prośba” zachodzi:

 • udźwięcznienie – zamaluj na czarno wszystkie pola 7
 • upros...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy