Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 lipca 2018

NR 25 (Lipiec 2018)

Krytyka i pochwała w oświeceniowym stylu

0 175
Temat zajęć Krytyka i pochwała w oświeceniowym stylu
Cele dydaktyczne 
 • zapoznanie z cechami charakterystycznymi pamfletów, paszkwili i panegiryków,
 • wyodrębnianie na podstawie utworów cech charakterystycznych pamfletów, paszkwili i panegiryków,
 • selekcja i wybór potrzebnych informacji zapisanych w definicjach,
 • tworzenie tekstów, które mają cechy paszkwilu i panegiryku
Metody i techniki nauczania
 • heureza,
 • praca z tekstem,
 • zabawa (wspólne tworzenie tekstów, które będą miały cechy paszkwilu i panegiryku)
Materiały dydaktyczne
 • plik z tekstami fragmentów utworów Przestroga królowi, Na króla, Monachomachia, Do króla (do wyświetlenia na ekranie) lub kserówki z tymi tekstami,
 • plik z definicjami pojęć pamflet, paszkwil, panegiryk lub kserówki z definicjami,
 • paszkwile i panegiryki napisane przez uczniów
Czas trwania    

Dwie godziny lekcyjne: w czasie pierwszej godziny uczniowie poznają cechy charakterystyczne pamfletów, paszkwili i panegiryków oraz przećwiczą tworzenie utworów tego typu; druga będzie przeznaczona na prezentacje utworów uczniowskich, które będą materiałem autoewaluacyjnym dla nauczyciela

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Faza wstępna lekcji:

Nauczyciel przedstawia uczniom temat lekcji. Krótko rozmawia z nimi o współczesnych formach krytyki     i pochwały. Prosi uczniów o podanie przykładów. Nauczyciel wyjaśnia uczniom temat, informuje, że w oświeceniu pisano teksty literackie, które służyły wyrażeniu krytyki lub pochwały. Podaje ich nazwy (pamflet, paszkwil, panegiryk). Rysuje na tablicy tabelę, która będzie uzupełniana w trakcie lekcji.

  Pamflet Paszkwil Panegiryk
Od kiedy pisane?      
Kto pierwszy pisał?      
Od czego pochodzi nazwa?      
Czym się charakteryzuje?       
 • Faza centralna lekcji:

Nauczyciel przywołuje/przypomina uczniom Monachomachię Ignacego Krasickiego. Naprowadza uczniów na cechy pamfletu, zadając im pomocnicze pytania, np.: O czym jest ten tekst? O kim mowa? W jaki sposób autor wypowiada się o mnichach? Jakich słów używa? itp. Na tej podstawie uczniowie scharakteryzują pamflet, po czym wspólnie uzupełniają punkt tabeli dotyczący jego cech charakterystycznych. Następnie nauczyciel wyświetli definicję, na podstawie której uczniowie wypełnią kolejne pola tabeli.
    
 „Pamflet (ang. pamphlet – od tytułu popularnej w XII w. komedii Pamphiliusseu de amore) – utwór publicystyczny lub literacki, często anonimowy, mający charakter demaskatorskiej i zwykle ośmieszającej krytyki znanej osoby, środowiska społecznego czy instytucji. Dla pamfletu znamienne są takie momenty, jak ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do hiperbolizacji, satyryczne nacechowanie wypowiedzi. Najczęściej kieruje się przeciwko istniejącym urządzeniom czy stronnictwom politycznym (Lukian z Samosat, Seneka, P. Arentino, J. Milton), ale także przeciw zjawiskom obyczajowości, życia umysłowego, literatury itd. Pamflet bywa uprawiany w szczególności w czasach przewrotów społecznych i politycznych (np. w okresie rewolucji francu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy