Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

12 września 2022

NR 49 (Wrzesień 2022)

Jak być kreatywnym? Trening kreatywności na lekcji języka polskiego

0 43
Grupa wiekowa  Uczniowie klas VII–VIII oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Czas trwania  2 jednostki lekcyjne
Cele ogólne Uczniowie/uczennice:
 • umieją wyjaśnić, czym jest kreatywność,
 • potrafią wymienić cechy osobowościowe osoby kreatywnej,
 • konstruują przedmioty według własnego pomysłu,
 • rozpoznają swoje stany emocjonalne, których doświadczają podczas tworzenia,
 • zajmują głos w dyskusji na temat tego, czy kreatywność jest talentem, który mają tylko niektórzy, czy każdy może być kreatywny


Proponowany przebieg zajęć

 • Wchodząc do klasy, uczniowie losują kolorowe puchowe kulki w różnych kolorach (liczby kolorów i kulek zależą od liczby uczniów oraz liczby grup, które mają stworzyć) i szukają osób, które mają kulki tego samego koloru.
 • Po dobraniu się w grupy uczniowie tworzą przedmioty, wykorzystując wylosowane kulki oraz przyniesione przez siebie materiały (wcześniej informujemy ich, że mają przynieść na zajęcia po jednej rzeczy: miękkiej, twardej, okrągłej, kwadratowej, długiej, dającej się wygiąć, pachnącej).
 • Przedmioty stworzone przez każdą grupę zostają pokazane na forum klasy, a następnie każda grupa wymyśla nazwy powstałych przedmiotów oraz podaje możliwie najwięcej propozycji ich zastosowań. 
 • Uczniowie dyskutują na temat swojej pracy, rozważając, jak się czuli, wykonując to zadanie, jakie własne zasoby wykorzystywali, co ich pobudzało do działania, a co ograniczało.
 • Uczniowie czytają zdanie prof. Krzysztofa Szmidta pokazane przez nauczyciela: „Trening kreatywności jest jedną z najradośniejszych form psychoedukacji i jest to mądry śmiech”, i dyskutują o tym, jak je rozumieją. 
 • Nauczyciel na żółtej kartce w kształcie koła (kartka jest środkiem słońca) zapisuje słowo kreatywność, a każdy uczeń na żółtym pasku papieru (promyku słońca) dopisuje jedno słowo, które mu się z tym pojęciem kojarzy, i układa dookoła słońca. W ten sposób powstaje słońce kreatywności, któremu przyglądają się uczniowie, dyskutując, czym według nich jest kreatywność. 
 • Nauczyciel kładzie przed uczniami wyciętą z papieru postać człowieka i prosi, by każdy na przylepnej karteczce napisał jedną cechę twórczego człowieka i przykleił ją do papierowej postaci. Na tej podstawie uczniowie dyskutują na temat cech osobowościowych opisujących osoby twórcze. 
 • Nauczyciel prosi uczniów, by w parach rozważyli, czy ich zdaniem kreatywność to talent, który mają tylko niektórzy ludzie, czy kreatywny może być każdy człowiek. Ważne, by podczas ćwiczenia wszyscy uczniowie mogli wyrazić swoje zdanie, dlatego jedna osoba z pary wypowiada się przez trzy minuty, po czym następuje zamiana; następnie każda para ma jeszcze cztery minuty na wzajemne pytania, dyskusje oraz na ustalenie wspólnego stanowiska, po czym wyraża swoje zdanie na forum klasy.
 • Uczniowie w tych samych parach zapoznają się z tekstem o mitach dotyczących kreatywności (Kreatywność to talent, który mają tylko wybitni) i dyskutują na ten temat w parach; następnie w czwórkach (każda para łączy się z inną parą) formułują trzy wnioski podsumowujące zajęcia, zapisują je na karteczkach przylepnych i wieszają na tablicy.
 • Każdy uczeń podchodzi do tablicy i zapoznaje się z wnioskami. 
 • Na podsumowanie zajęć każdy uczeń mówi, co go zdziwiło/zaskoczyło podczas zajęć o kreatywności.
   

Materiał dla uczniów 

A. Biela, Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Warszawa 2015.

POLECAMY

Mity dotyczące kreatywności
Kreatywność to talent, który mają tylko wybitni

Ten mit występuje też pod postacią przekonania, że aby być kreatywnym, trzeba być wybitnie inteligentnym (zdarza się zresztą, że oba pojęcia są ze sobą mylone). Oznacza to ni mniej, ni więcej, iż kreatywność stanowi dar dla wybranych, coś, co można otrzymać od natury lub nie da się tego zmienić. Takie przekonanie ma swoje bardzo wymierne skutki – zniechęca bowiem do zajmowania się tematem kreatywności oraz rozwijania swoich umiejętności i postaw w tym zakresie. Tymczasem specjaliści zajmujący się kreatywnością podkreślają, że dotyczy ona nie tylko niezwykłych i wybitnych postaci, lecz także zwykłych i przeciętnych ludzi. Kreatywnym można być zarówno w laboratorium pełnym noblistów, jak i we własnym domu. Warto podkreślić, że większość badań w zakresie związków inteligencji z twórczością nie wykazuje istotnych zmian zależności między nimi. Osoba o wysokiej inteligencji (podobnie jak osoba posiadająca ponadprzeciętną wiedzę w określonej dziedzinie) może wręcz wykazywać małą kreatywność. Inteligencja nie stanowi więc żadnej gwarancji kreatywności. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie ma powiązań między takimi obszarami, jak wiedza i inteligencja, a kreatywność. Są dane wskazujące na wzajemną relację inteligencji i twórczości, ale tylko u osób, których iloraz inteligencji wynosi poniżej 120 (co oznacza inteligencję trochę powyżej przeciętnej, przeciętną i niższą). W ich przypadku im wyższy iloraz inteligencji, tym większa kreatywność. Prawdopodobnie nie zachodzi tu jednak be...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy