Autor: Maciej Pietrzak

Doktorant na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na poznańskim filmoznawstwie. W roku 2013 był stypendystą programu Polish Intercultural Youth Encounters, w ramach którego zrealizował semestr nauki na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W tym samym roku odbył staż w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obecnie współtworzy Centrum Dokumentacji Audiowizualnej UAM – instytucję zajmującą się archiwizacją oraz restauracją cyfrową materiałów filmowych związanych z Poznaniem. Główne obszary jego naukowych zainteresowań koncentrują się wokół tematów żydowskich, bliskowschodnich oraz wzajemnych zależności kina i świata polityki. Na UAM prowadzi zajęcia scenariopisarskie oraz warsztaty filmowe.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie