Język w służbie opresji, czyli o „marcowym gadaniu”

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Grupa wiekowa Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania 1 godzina lekcyjna
Zagadnienia edukacyjne
 • Propaganda czasów Marca 1968 jako przykład politycznej manipulacji.
 • Perswazyjna funkcja języka w przekazie propagandowym. 
 • Marzec 1968 w kontekście trudnej historii polskich Żydów
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
 • rozpoznaje specyfikę tekstów propagandowych,
 • rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym,
 • odróżnia słownictwo neutralne od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym,
 • rozpoznaje i określa funkcje tekstu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji perswazyjnej,
 • rozróżnia pojęcia manipulacji, dezinformacji i stereotypu – rozpoznaje te zjawiska w tekstach i je charakteryzuje,
 • wskazuje i rozróżnia cele perswazyjne w wypowiedzi nieliterackiej,
 • rozumie zjawisko nowomowy; określa jego cechy i funkcje w tekście
Formy i metody pracy
 • heureza, 
 • praca z tekstem, 
 • burza mózgów

Wstęp

Proponowany scenariusz zajęć osnuty został wokół wątków i tematów poruszonych w filmie Marzec ‘68 w reżyserii Krzysztofa Langa. Seans powinien poprzedzić przeprowadzenie lekcji. Film w rzetelny sposób ilustruje wydarzenia związane z szeregiem społeczno-politycznych procesów, które zapisały się w historii jako wypadki marcowe 1968 roku. Melodramatyczna opowieść o miłości dwojga młodych ludzi stała się dla twórców...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI