Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

19 grudnia 2017

NR 20 (Wrzesień 2017)

Zaproszenie do lektury z wirtualnego świata

0 815

Czytanie literatury jest jedną z podstawowych czynności człowieka myślącego. Trudno wyobrazić sobie realizację treści programowych edukacji polonistycznej na wszystkich etapach nauczania bez aktywnego kontaktu ucznia z tekstem literackim. Tymczasem współczesny nauczyciel, nie tylko szkolny polonista, styka się z syndromem nieczytania uczniów – rzecz dotyczy nie tylko odbioru tekstów klasycznych, ale również tekstów literackich w ogóle, co niezwykle silnie uwypuklił Raport Biblioteki Narodowej.

Nauczyciel wobec permanentnego stanu nieczytania uczniów

Na ten narastający problem edukacyjny zwracali uwagę dydaktycy. O niepokojących wynikach badań wypowiedział się prof. Sławomir Jacek Żurek:

POLECAMY

„Jak wynika z ogólnopolskich badań, które prowadziliśmy w latach 2011–2013 na zlecenie IBE, lektury z języka polskiego czyta dziś w gimnazjum przeciętnie czterech uczniów w klasie lub po prostu ich nie czytają w ogóle. Na Lubelszczyźnie na przykład znaleźliśmy tylko jednego chłopca, który przebrnął przez Krzyżaków. Potrzeba więc m.in. zmiany i stałego uaktualniania listy lektur, a także dostosowania jej do rzeczywistych potrzeb dzieci oraz młodzieży. Celem lekcji języka polskiego powinno być zachęcenie młodych ludzi do czytelnictwa, rozwijanie kompetencji tekstowo-komunikacyjnych, nauka rozumowania, a nie wyłącznie nauczanie historii literatury”.

Dziś nauczyciele obserwują kolejne zjawisko kulturowe trudne do zaakceptowania: fakt permanentnego nieczytania staje się powodem do publicznych wyznań, którymi młodzież bardzo chętnie i bez poczucia zażenowania dzieli się na portalach społecznościowych. Uczniowie coraz częściej chwalą się, iż aby dobrze zdać maturę z języka polskiego wystarczy zapoznać się z „brykiem” czy też opracowaniem znalezionym w sieci (chwilowo bez komentarza pozostawiam poziom większości tych „materiałów”). Brak kontaktu z lekturą szkolną przestał być zjawiskiem wstydliwym, co więcej: zyskał społeczną aprobatę, gdyż nieliczne manifesty sprzeciwu są „głosem wołającego na puszczy”. Świat tolerancyjnych dorosłych zdaje się akceptować negatywne zmiany kulturowe. Podczas rozmów z rodzicami licealistów coraz częściej zdarza mi się usłyszeć, że czytanie literatury nie pomoże, by zostać lekarzem, inżynierem, specjalistą z zakresu robotyki czy biotechnologii. 
To mantra powracająca każdego roku, niestety z coraz większym i silniejszym spektrum oddziaływania. 

Większość nauczycieli języka polskiego, którzy uczą w szkole ponadpodstawowej, wie, jak trudno dziś zmotywować nastoletnich uczniów do czytania kanonu literackiego. Niestety, stan nieczytania książek w coraz większym stopniu „dotyka” uczniów młodszych. Lektura postów publikowanych przez szkolnych polonistów w grupach społecznościowych na Facebooku dowodzi, że już czwartoklasistów coraz trudniej zaktywizować do sięgnięcia po książkę. Nauczyciele alarmują, że dziesięciolatki są zniechęcone do czytania, a w klasach piątych i szóstych lektury szkolne są ostentacyjnie lekceważone. Refleksyjni poloniści dostrzegają ucieczkę od czytania jako czynności intelektualnej, a omówienie pozycji z kanonu szkolnego stanowi nauczycielską udrękę (nauczyciele zastanawiają się na forach, jak poddać lekturę analizie i interpretacji literackiej, jeżeli spora część uczniów jej nie przeczytała). Dominacja tekstów kultury obrazkowej jest tak ogromna, że nawet tak udane akcje promocyjne jak Cała Polska czyta dzieciom czy też kolejne edycje Narodowego czytania (od 2012 roku) nie zminimalizowały społecznego problemu ucieczki od lektury. 

Nowe technologie w arsenale szkolnego polonisty

„Książka z kanonu lektur – kto to przeczyta?” – tym pytaniem odpowiadają współcześni uczniowie, gdy szkolny polonista zaleca czytelnicze spotkanie z arcydziełami literatury polskiej i światowej. Czasem nawet kilka stron tekstu w podręczniku języka polskiego budzi niechęć poznawczą dzisiejszych zmakdonaldyzowanych nastolatków. W niektórych klasach „drogą przez mękę” polonisty staje się analiza i interpretacja utworu poetyckiego, ponieważ wiersz po Gombrowiczowsku „nie zachwyca”. Kiedy zawodzą tradycyjne instrumenty dydaktyczne, skutecznie przetestowane na wielu pokoleniach, trzeba otworzyć się na nowe technologie, nawet jeżeli budzą one wewnętrzny sprzeciw wielu nauczycieli. Dla uczniów technosfera z całym bogactwem rozwiązań informatycznych jest i będzie przedmiotem nieustającej fascynacji. 

 

Jeżeli nauczyciel chce zmotywować uczniów do jakiegokolwiek intensywnego kontaktu z tekstem literackim, powinien w swoim warsztacie metodycznym uwzględnić metody, strategie, formy pracy i środki dydaktyczne związane z cyfryzacją. Jednym z takich narzędzi jest bez wątpienia prezentacja multimedialna. 

 

1 krok

Po co szkolnemu poloniście potrzebny jest taki środek dydaktyczny? Przede wszystkim prezentacja multimedialna ma aktywizować ucznia do myślenia, ma motywować młode generacje do czytania tekstów, które są dzisiaj odrzucane, a są one odrzucane, ponieważ upada etos czytania inteligenckiego. Dziś można unicestwić książkę, umieszczając ją w zestawieniu lektur szkolnych – „na indeksie” „tabletowych dzieci” i „globalnych nastolatków”. Prezentacja multimedialna jako cyfrowe narzędzie działań nauczyciela nie powinna zwalniać młodzież z czynności intelektualnych: współczesny uczeń powinien pozyskiwać informacje z różnych źródeł i umieć je selekcjonować, uczyć się, integrując różne aspekty poznawcze społeczeństwa wiedzy, nie ograniczać swojej wiedzy do wymaganego minimum, myśleć konstruktywnie, wypowiadać się na temat literatury, systematycznie bywać w instytucjach kultury (teatr, opera, muzea, galerie sztuki, filharmonia). 
To prawda, funkcjonujemy w erze tablic interaktywnych i prezentacji multimedialnych w szkole, ale nie oznacza to, że wykorzystujemy je dla „wypełnienia” czasu lekcyjnego. Dla kreatywnego polonisty prezentacja multimedialna to również szansa przeniesienia do rzeczywistości młodych „tubylców cyfrowych” materiałów dydaktycznych, które niekoniecznie muszą wywodzić się z ery edukacyjnej cyfryzacji. Warto, aby polonistyczne instrumentarium zawierało sprawdzone w przeszłości metody i środki dydaktyczne oraz rozwiązania innowacyjne, nierzadko sytuujące się w sferze technologii informacyjnych. 

 

Czasem wystarczy kilka dobrze zestawionych „klatek”, aby o wiele lepiej zachęcić uczniów do sięgnięcia po lekturę szkolną niż w przypadku tradycyjnych form oddziaływania na dziecięcą wyobraźnię.

2 krok

Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego powinna motywować dzieci i młodzież do uczestnictwa w akcie lektury, ma zachęcać do spotkania z tekstem: na poziomie indywidualnego doświadczenia czytelniczego, do odbioru w grupie rówieśników, poprzez podejmowanie czynności analityczno-interpretacyjnych pod kierunkiem nauczyciela. Warto, aby e-uczeń postrzegał tę formę oddziaływania dydaktycznego jako wirtualne zaproszenie do czytania. Tego celu szkolny polonista nie osiągnie, gdy dwie lub trzy klatki zawierać będą wiersz lub fragment prozy dostępny w podręczniku nauczania języka polskiego, zaś pozostałe – zdjęcie autora i rozwlekły biogram. Uczniowie szkół podstawowych coraz częściej sygnalizują, iż skan strony z utworem nie wnosi niczego nowego5. Staje się on zupełnie nową formą oddziaływania, jeżeli podczas interpretacji głosowej tekstu czwarto- lub piątoklasiści zakreślą innym kolorem treści kluczowe dla analizy, jeżeli za pomocą narzędzi z przybornika elektronicznego edytora graficznego Paint zostaną zaznaczone wyrazy sprawiające trudności ortograficzne lub nieczytelne znaczeniowo. Często wyrazy w pełni zrozumiałe dla nauczyciela bywają anachroniczne dla dziecka urodzonego w społeczeństwie informacyjnym.

 

Przykład:

podczas pracy z pięknym, acz trudnym tekstem Ewy Lipskiej Dom Dziecka spora część uczniów z klasy piątej zasygnalizowała nieznajomość rzeczownika „pantofelek”6. Rezolutne piątoklasistki tłumaczyły, że dziś znacznie częściej stykają się z „balerinkami”, „mokasynami” czy „czółenkami”, podczas gdy znaczenie „pantofelka” poznały na lekcji przyrody jako nazwę pierwotniaka. Tylko niewielki procent uczniów pamiętał, że ów pantofelek pojawił się już w Kopciuszku – klasycznej baśni z okresu dzieciństwa.

 

3 krok

W klasie czwartej przemyślana i spójna prezentacja multimedialna wesprze zrozumienie klasycznego tekstu Jana Brzechwy Kałamarz. Jako przedstawiciel pokolenia, które miało szansę zobaczyć kałamarz, atrament, pióro, stalówkę i kleksy, ten piękny wiersz iluminuje znaczeniami. Dla dzisiejszego dziesięciolatka przekaz Brzechwy jest nieczytelny, a uaktywniana na jego podstawie „kleksografia” jako zabawa dydaktyczna, która umożliwiała nieschematyczne ćwiczenia w mówieniu, jest absolutną abstrakcją. Te obiekty kultury codziennej z nieodległej przeszłości trzeba dzieciom pokazać w formie przekazu wizualnego, samo znalezienie hasła w kompendiach wiedzy i odczytanie ich definicji na forum klasy jest działaniem niewystarczającym. Aby uniknąć powierzchownej analizy znaczeń, warto na kilku klatkach prezentacji w PowerPoincie przedstawić poprzedników dzisiejszej klawiatury i myszki komputerowej. Dzieci szybko skojarzą odpowiedniki współczesnych narzędzi cyfrowych i być może zapamiętają nazwy dawnych przyborów piśmiennych przywołanych przez Jana Brzechwę. Wówczas treści zaprezentowane na tablicy interaktywnej przyczynią się do wzbogacenia zasobu leksykalnego i pogłębienia wiedzy „tabletowego dziecka” w zakresie kultury codziennej przodków. Za pomocą prezentacji multimedialnej szkolny polonista może przedstawić też istotę „kleksografii” – ważnego doświadczenia poznawczego pokoleń rodziców i dziadków. Wystarczy w prezentacji przywołać zdjęcia, posłużyć się animacją, zaprezentować fragmenty filmów czy nawet pojedynczy kadr. Dla niektórych nauczycieli treści uaktywnione w prezentacji staną się punktem wyjścia do kreatywnej zabawy dydaktycznej na tablicy multimedialnej i pozwolą ponownie zaistnieć „kleksografii” dzięki narzędziom cyfrowym (w tym przypadku: poprzez wykorzystanie Painta – programu graficznego,niezwykle popularnego wśród uczniów młodszych).

4 krok

Prezentację poświęconą Kałamarzowi warto też wzbogacić ciekawymi informacjami o Akademii Pana Kleksa. Wtedy analiza jednego utworu będzie stanowić zaproszenie do przeczytania kolejnego tekstu literackiego. Zamieszczenie zdjęcia okładki, reprezentatywnych ilustracji, plakatu filmowego czy też odtworzenie fragmentu audiobooka będzie formą popularyzacji lektury szkolnej. Takich okazji do promocji czytania współczesny nauczyciel nie może lekceważyć, a prezentacja multimedialna jest efektywnym narzędziem, które pomoże w tym edukacyjnym przedsięwzięciu. Czasem wystarczy kilka dobrze zestawionych „klatek”, aby o wiele lepiej zachęcić uczniów do sięgnięcia po lekturę szkolną niż w przypadku tradycyjnych form oddziaływania na dziecięcą wyobraźnię. Oczywiście w prezentacji musi się znaleźć adres bibliograficzny książki czy też link do e-booka lub audiobooka. Tu należy pamiętać, że wprawdzie ukochaną opcją nas – nauczycieli jest wersja analogowa, czyli książka drukowana, ale pokolenia dzisiejszych uczniów są zafascynowane nośnikami wywodzącymi się z dziedziny nowych technologii. Nie warto etykietować negatywnie uczniów, którzy sięgają po e-booki. Dziś, w czasach, gdy słabnie magia czytania jako codziennego rytuału młodych odbiorców kultury, warto w równym stopniu upowszechniać informacje o książkach jako zdobyczach epoki Gutenberga i domenie mediów elektronicznych. Niech zatem na „godzinach polskiego” pojawiają się odsyłacze do repozytoriów cyfrowych, stron wydawniczych, księgarni internetowych, gdzie nasi uczniowie uzyskają dostęp do wersji zdygitalizowanych.

Praca z lekturą szkolną w erze cyfrowej

Literatura i nowe technologie to zróżnicowane rzeczywistości, które powinny twórczo współistnieć w szkole i wchodzić w nieustanny dialog. Aby tak się stało, szkolny polonista powinien zrezygnować ze sztampowych strategii pracy z utworem literackim, a w większym stopniu uaktywniać w procesach nauczania–uczenia się te rozwiązania, które zachęcą dzieci 
i młodzież do czynnego i wieloaspektowego odbioru literatury. 

Jedną z takich opcji jest zaproszenie uczniów do przygotowania krótkich prezentacji multimedialnych poświęconych omawianej pozycji z kanonu, które zostaną pokazane na lekcji. Składająca się z przynajmniej kilku klatek forma uczniowskiej ekspresji powinna stanowić multimedialny dziennik lektury i zawierać ciekawe fragmenty dzieła literackiego, cytaty oraz uwagi i refleksje młodego czytelnika. Będzie wówczas cyfrowym zapisem autentycznej lektury tekstu i pozwoli nauczycielowi zdiagnozować przedmiot największego zainteresowania młodego czytelnika. To cenna wiedza, którą warto spożytkować dydaktycznie podczas omówień kolejnych arcydzieł literatury, zwłaszcza na etapie projektowania strategii 
odbioru tekstu. 

Ważnym działaniem na rzecz aktywizacji czytelniczej uczniów jest rozbudzanie zainteresowania twórczością autora omawianej pozycji z kanonu. Zadaniem uczniów w szkole podstawowej może być znów przygotowanie krótkiej prezentacji, można poprzestać na jednej klatce, którą uczeń skutecznie wykorzysta do ciekawego przedstawienia efektów swoich poszukiwań.

Na przykład, w klasie piątej, po lekcyjnym omówieniu Opowiadań z Doliny Muminków każdy z uczniów otrzymał zadanie przygotowania przynajmniej jednego elementu prezentacji multimedialnej z cytatem pochodzącym z innej książki Tove Jansson. Oczywiście, piątoklasiści musieli na forum klasowym wskazać kryterium wyboru i wyjaśnić, dlaczego właśnie ten fragment jest dla nich poznawczo ważny. Podczas lekcji młodzi czytelnicy wymienili się doświadczeniami z lektury innych powieści o Muminkach, scharakteryzowali bohaterów, krótko przedstawili ważne wydarzenia dla rozwoju fabuły, a nawet podjęli próbę wartościowania kontaktu z tekstem. Niektórzy uczniowie z własnej inicjatywy zachęcali do przeczytania innych pozycji z serii   Muminkach,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy