Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

17 lipca 2018

NR 25 (Lipiec 2018)

Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?

565

Uczniowie przed lekcją samodzielnie zapoznają się z informacjami o Atlantydzie zamieszczonymi w Wikipedii; poznają odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.

POLECAMY

 • Czym jest Atlantyda?
 • Jakie są koncepcje odnoszące się do jej zniszczenia?
 • Gdzie (na przykład) poszukiwano mitycznej krainy?
 • Jacy pisarze posłużyli się motywem Atlantydy? Podaj dwa przykłady.

Link (dla zwolenników komputera) i QR kod z dostępem do hasła w Wikipedii (dla posiadaczy smartfonów) zamieszczone są odpowiednio wcześniej na platformie e-learningowej lub w dzienniku elektronicznym.

Temat zajęć Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?
Cele dydaktyczne Uczeń
 • dokona analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej, 
 • wskaże oraz zinterpretuje obecne w nim środki stylistyczne
Czas trwania 2 x 45

Wymagania podstawy programowej (cytaty

 • Klasy IV–VI „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 12) określa tematykę oraz problematykę utworu”.
 • Klasy VII–VIII: „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty. (…) IV – Samokształcenie. Uczeń: 1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji”.
Kryteria sukcesu 
 • wskazuję środki stylistyczne w wierszu Atlantyda,
 • wiem, czemu służą środki stylistyczne w tym wierszu,
 • rozumiem przesłanie utworu
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania    Uczniowie:
 • wiedzą, czym jest Atlantyda, jakie są koncepcje odnoszące się do jej położenia geograficznego i zniszczenia,
 • umieją wymienić przykłady posługiwania się motywem Atlantydy przez pisarzy
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania  
 • platforma edukacyjna lub dziennik elektroniczny, względnie poczta elektroniczna (określenie wymagań),
 • Wikipedia (wyszukiwanie informacji przez uczniów),
 • serwis YouTube (ocena interpretacji muzycznej tekstu poetyckiego),
 • Padlet – dostęp przez smartfony, tablety lub komputery, w zależności od możliwości technicznych szkoły (zbieranie informacji na wirtualnej tablicy korkowej, tworzenie bazy wiedzy)
Materiały przygotowane przez nauczyciela 
 • kod i link do Wikipedii,
 • kopie wiersza,
 • wklejki z tematem, celami oraz kryteriami...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy