Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

17 lipca 2018

NR 25 (Lipiec 2018)

Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?

0 146

Uczniowie przed lekcją samodzielnie zapoznają się z informacjami o Atlantydzie zamieszczonymi w Wikipedii; poznają odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.

 • Czym jest Atlantyda?
 • Jakie są koncepcje odnoszące się do jej zniszczenia?
 • Gdzie (na przykład) poszukiwano mitycznej krainy?
 • Jacy pisarze posłużyli się motywem Atlantydy? Podaj dwa przykłady.

Link (dla zwolenników komputera) i QR kod z dostępem do hasła w Wikipedii (dla posiadaczy smartfonów) zamieszczone są odpowiednio wcześniej na platformie e-learningowej lub w dzienniku elektronicznym.

Temat zajęć Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?
Cele dydaktyczne Uczeń
 • dokona analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej, 
 • wskaże oraz zinterpretuje obecne w nim środki stylistyczne
Czas trwania 2 x 45

Wymagania podstawy programowej (cytaty

 • Klasy IV–VI „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 12) określa tematykę oraz problematykę utworu”.
 • Klasy VII–VIII: „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty. (…) IV – Samok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy