Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

17 lipca 2018

NR 25 (Lipiec 2018)

Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?

0 853

Uczniowie przed lekcją samodzielnie zapoznają się z informacjami o Atlantydzie zamieszczonymi w Wikipedii; poznają odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.

POLECAMY

 • Czym jest Atlantyda?
 • Jakie są koncepcje odnoszące się do jej zniszczenia?
 • Gdzie (na przykład) poszukiwano mitycznej krainy?
 • Jacy pisarze posłużyli się motywem Atlantydy? Podaj dwa przykłady.

Link (dla zwolenników komputera) i QR kod z dostępem do hasła w Wikipedii (dla posiadaczy smartfonów) zamieszczone są odpowiednio wcześniej na platformie e-learningowej lub w dzienniku elektronicznym.

Temat zajęć Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy?
Cele dydaktyczne Uczeń
 • dokona analizy i interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej, 
 • wskaże oraz zinterpretuje obecne w nim środki stylistyczne
Czas trwania 2 x 45

Wymagania podstawy programowej (cytaty

 • Klasy IV–VI „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 12) określa tematykę oraz problematykę utworu”.
 • Klasy VII–VIII: „I – Kształcenie literackie i kulturowe. 1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: (…) 11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty. (…) IV – Samokształcenie. Uczeń: 1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji”.
Kryteria sukcesu 
 • wskazuję środki stylistyczne w wierszu Atlantyda,
 • wiem, czemu służą środki stylistyczne w tym wierszu,
 • rozumiem przesłanie utworu
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania    Uczniowie:
 • wiedzą, czym jest Atlantyda, jakie są koncepcje odnoszące się do jej położenia geograficznego i zniszczenia,
 • umieją wymienić przykłady posługiwania się motywem Atlantydy przez pisarzy
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów – sposób ich nadbudowywania  
 • platforma edukacyjna lub dziennik elektroniczny, względnie poczta elektroniczna (określenie wymagań),
 • Wikipedia (wyszukiwanie informacji przez uczniów),
 • serwis YouTube (ocena interpretacji muzycznej tekstu poetyckiego),
 • Padlet – dostęp przez smartfony, tablety lub komputery, w zależności od możliwości technicznych szkoły (zbieranie informacji na wirtualnej tablicy korkowej, tworzenie bazy wiedzy)
Materiały przygotowane przez nauczyciela 
 • kod i link do Wikipedii,
 • kopie wiersza,
 • wklejki z tematem, celami oraz kryteriami...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy