Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Co zrobić, aby być szczęśliwym? Renesansowy (i nie tylko) przepis na szczęście ukryty w poezji.

0 1311

Scenariusz lekcji do fraszek Jana Kochanowskiego

O scenariuszu

Uczniowie i uczennice często twierdzą, że teksty z przeszłości nie są dla nich czytelne, że nie rozumieją przesłania poetów i pisarzy sprzed kilkudziesięciu lat, tym bardziej trudne wydaje się interpretowanie dzieł, które napisano przed kilkoma wiekami. Omawiając Na dom w Czarnolesie, Na zachowanie i O Żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego, postanowiłam je skonfrontować ze znanym uczniom utworem muzycznym, aby pokazać, że wartości, które Jan Kochanowski uważał za niezbędne do tego, aby być szczęśliwym, są bliskie zarówno współczesnym artystom, jak i młodzieży. 

Scenariusz lekcji jest tak przygotowany, by uwzględnić indywidualne podejście do ucznia poprzez zadanie pracy domowej do wyboru. Uczeń sam decyduje, które zadanie domowe wykona (niezależnie od wyboru, dochodzi do przetworzenia wiadomości z lekcji). Ponadto scenariusz lekcji uwzględnia style uczenia się dzieci i młodzieży; wzrokowcy śledzą wzrokiem tekst, słuchowcy mają możliwość usłyszenia fraszek ze strony //wolnelektury.pl/1, dodatkowo w interpretacji dzieł Jana Kochanowskiego pomaga proponowany utwór muzyczny. 
 

POLECAMY

Cele Dowiem się, jakie wartości były ważne dla podmiotu lirycznego i porównam je z wartościami, którymi ja się kieruję 
Czas trwania 45 minut
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU
 • wyjaśniam przesłanie utworów: Na dom w Czarnolesie, Na zachowanie, O żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego
 • wyjaśniam przesłanie utworu muzycznego Boso Zakopower, 
 • wyjaśniam, co powoduje, że jesteśmy w życiu szczęśliwi
Związek 
z wcześniejszą wiedzą 
Uczniowie i uczennice znają najważniejsze wydarzenia z życia Jana Kochanowskiego, wiedzą, czym jest fraszka jako gatunek literacki i wcześniej omówili inne fraszki, np. Na lipę 
Pytanie kluczowe Czy współczesna młodzież może identyfikować się z utworami renesansowego poety sprzed pięciuset lat? Uzasadnijcie swoją odpowiedź
Metody
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka
Formy pracy
 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach


Przebieg zajęć

Wstęp:

 • Poproś uczniów i uczennice, aby przeczytali po cichu fraszki: Na dom w Czarnolesie, Na zachowanie i O żywocie ludzkim. Dwie z nich możesz odtworzyć ze strony //wolnelektury.pl/2 i poprosić młodzież, żeby podczas słuchania śledziła wzrokiem teksty: //wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-trzecie-na-dom-w-czarnolesie/3, //wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-pierwsze-o-zywocie-ludzkim-fraszki-to-wszytko/4. 

  Następnie przedstaw uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: Czy współczesna młodzież może identyfikować się z utworami renesansowego poety sprzed pięciuset lat? Uzasadnijcie swoją odpowiedź. 

  Uczniowie i uczennice zastanawiają się w parach nad odpowiedzią, następnie chętne osoby odpowiadają na pytanie, uzasadniając swoje stanowisko. Powiedz, że do pytania kluczowego wrócisz pod koniec lekcji, żeby sprawdzić, czy stanowisko młodzieży uległo zmianie. Przedstaw uczniom i uczennicom temat i zapytaj o to, co ich zdaniem jest celem lekcji. Propozycje młodzieży warto zapisać, jeśli cele lekcji przedstawione przez uczniów różną się od tych, które zostały określone prze nauczyciela; podaj także ten przygotowany przez siebie (7 minut).

Zasadnicza część lekcji:

 • Rozdaj wszystkim osobom z klasy kartę pracy z piramidą5 (możesz ją pobrać bezpłatnie ze strony //pixabay.com/pl/6), na której znajdują się wolne od praw autorskich obrazy i pliki wideo: 

 Poproś uczniów o to, aby na ściankach, które znajdują się po lewej stronie piramidy, wpisali w określonej kolejności wartości, które wyznają, tak żeby najwyżej znajdowała się najważniejsza dla nich wartość. Każdy uczeń i uczennica wykonuje zadanie indywidualnie, a chętne osoby prezentują swoją hierarchię wartości, wypowiadając się na forum klasy (5 minut).

 • Połącz uczniów i uczennice w trzy grupy. Poproś przedstawicieli grup o wylosowanie jednej z trzech fraszek Jana Kochanowskiego: 

Grupa 1: Na dom w Czarnolesie.
Grupa 2: Na zachowanie.
Grupa 3: O żywocie ludzkim.

Zadaniem uczniów i uczennic jest interpretacja przydzielonej im fraszki pod kątem wartości wyznawanych przez podmiot liryczny i wyjaśnienie, co w życiu jest ważne, a co w życiu tak naprawdę ważne nie jest. Trudne, często niezrozumiałe współcześnie wyrazy młodzież wyjaśnia, korzystając z przypisów. Pracując w grupach, uczniowie uzupełniają kartę pracy:

 

Grupa 1
Na dom w Czarnolesie
Grupa 2
Na zachowanie
Grupa 3
O żywocie ludzkim
Co jest ważne w życiu?
 


 
 
Co jest nieważne w życiu?
 


 
 

Po wykonaniu zadania przedstawiciele grup prezentują...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy