Wspieranie indywidualności ucznia na języku polskim

Horyzonty polonistyki

Każdy nauczyciel zdaje sobie sprawę, że podczas 45 minut swojej lekcji ma do czynienia z uczniami, z których każdy jest inny, zasługuje na podmiotowe podejście, uwagę i czas poświęcony tylko jemu oraz jego indywidualności. Jak to zrobić przy prawie setce osób, które spotykamy na naszych lekcjach każdego tygodnia? Jakie podjąć działania, by realnie wspierać uczniów w ich indywidualności? Czym jest tak naprawdę indywidualizacja nauczania?

Indywidualizację nauczania rozumiemy jako uwzględnienie w procesie dydaktyczno-wychowawczym indywidualnych różnic między uczniami i stosowanie takich metod, technik, które przy równoczesnym uwzględnieniu owych różnic, sprzyjają maksymalnemu rozwojowi uczących się1. 

Indywidualne podejście do każdego ucznia i uczennicy w klasie jest trudne, ale nie niemożliwe, warto wykorzystać więc parę sprawdzonych sposobów na to, aby każdy z naszych podopiecznych w klasie był traktowany podmiotowo. Oto moje propozycje na lekcje języka polskiego, które stosuję od lat. Pozwalają one dostrzec każdego ucznia, jego potencjał oraz każdemu uczniowi dać szansę na rozwój i sukces na miarę jego możliwości. 

POLECAMY

Informacja zwrotna sposobem na wspieranie indywidualności ucznia podczas oceniania

Trzecia strategia oceniania kształtującego to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp. Stosowanie informacji zwrotnej to, według mnie, prawdziwa indywidualizacja nauczania, która realnie ma miejsce podczas moich lekcji. Informacja zwrotna opiera się na podanych uczniom kryteriach nauczania do lekcji, zadania edukacyjnego, kartkówki, sprawdzianu. „Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy:

  • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI