Dołącz do nas

Czasopismo Polonistyka

Autor Matusiak Barbara

Telefon komórkowy

– wróg czy sprzymierzeniec polonistyki?

Oswojenie „zagrożenia”

Sporo się ostatnio mówi i pisze o zagrożeniach związanych z obecnością telefonów komórkowych w szkołach. Wiele placówek broni się przed problemami stąd płynącymi, wprowadzając w statutach zapisy bezwzględnie zakazujące posiadania i używania tych aparatów na lekcjach. Nauczyciele i nauczycielki nakazują wyłączanie telefonów lub biorą je w depozyt na czas trwania zajęć, a nierzadko posuwają się nawet do czasowej konfiskaty niepożądanej aparatury (rodzice mogą odebrać telefon po lekcjach).

Bezdyskusyjny jest zakaz korzystania z telefonii komórkowej w czasie egzaminów czy prac klasowych. Musimy wymagać od naszych podopiecznych rzetelności i uczciwości. Nikt nie chce też być filmowany, fotografowany czy nagrywany bez udzielonej poprzednio zgody. Wszyscy znamy przecież przypadki wrzucania niepożądanych zdjęć albo filmów do sieci, prześladowania lub ośmieszania uwiecznionych na nich os...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Człowiek w świecie interdyscyplinarnym, czyli o uczeniu się i rozwoju w połączeniach

Nauczyciele i nauczycielki, musimy pogodzić się z faktem, że w XXI wieku w przeszłość odchodzi – czy chcemy tego, czy nie – styl nauczania rodem sprzed dwóch stuleci! I to pomimo, że tak m...
Podstawowy

Klasyka w szkole

Niełatwo dziś uczyć o romantyzmie. Dla wielu spośród naszych podopiecznych barierę stanowi – nazbyt dla nich bogaty (znaczenia wielu słów nie pojmują) i chyba dość archaiczny w ich mniemaniu – język. Przeszkadzają im w odbiorze historyczne konotacj...