Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Bogurodzica z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego

Egzamin z języka polskiego
Typ szkoły szkoła ponadpodstawowa, klasa I
Przedmiot język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 45 minut
Epoka średniowiecze
Ścieżka edukacyjna niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Co ma wspólnego geometria z Bogurodzicą?
Cele ogólne

Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:

POLECAMY

 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego;
 • odnajdywania archaizmów i ustalania ich znaczenia (korzystania z przypisów);
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego;
 • odnajdywania i interpretowania pojawiających się obrazów poetyckich;
 • przekładania sensu literalnego na język obrazów
Cele operacyjne Uczeń:
 • rozpoznaje w tekście archaizmy;
 • korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów;
 • wskazuje w tekście różnorodne środki wyrazu artystycznego;
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego (interpretuje słowa poprzez obraz);
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić
Uczeń po lekcji potrafi:
 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu;
 • wskazać słowa kluczowe w wierszu;
 • wymienić cechy gatunkowe pieśni;
 • wskazać i omówić wybrane archaizmy występujące w tekście
Uczeń w czasie lekcji:
 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych;
 • opracowuje tekst średniowieczny z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego;
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, ale również swoich kolegów i koleżanek z klasy;
Metody i techniki dydaktyczne Burza mózgów, pogadanka heurystyczna, metoda niedokończonych zdań, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Burza mózgów, praca indywidualna 
Środki i pomoce dydaktyczne
 • karta pracy: „Bogurodzica”
 • ankieta: moja aktywność na zajęciach
 • słowniki: Słownik archaizmów, Słownik terminów literackich

 

Przebieg lekcji


Faza wstępna

 • Jako rozpoczęcie zajęć przewidziana została „burza mózgów” dotycząca pojęcia pieśń. Uczniowie podają wszelkie skojarzenia, które przychodzą im do głowy. Myśli te są zapisywane przez nauczyciela na tablicy w formie słoneczka wokół słowa kluczowego.
 • Naprowadzenie na temat lekcji. Uczniowie odpowiadają ustnie na pytania:

–    Jakie tendencje dominowały w epoce średniowiecza?
–    Które z tematów były najchętniej podejmowane przez twórców?
–    Co było szczególnie ważne dla ludzi średniowiecza?

Bardzo ważne jest w tym elemencie lekcji, by uczniowie doszli do wniosku, że w średniowieczu dominowały rozważania dotyczące śmierci. Równie istotnym tematem były wizje życia po życiu oraz wszelkie kwestie związane z istnieniem Boga. Ludzie pragnęli zaskarbić sobie Jego łaskę.


Faza realizacyjna

 • Chętny uczeń odczytuje na głos utwór Bogurodzica (można wykorzystać też jedno z nagrań dostępnych w Internecie).
 • Klasa, po wysłuchaniu utworu, jako pierwszą refleksję o tekście wskazuje słowa, które sprawiły jej kłopot. Korzystając z przypisów oraz Słownika archaizmów, wyjaśniane są niezrozumiałe wyrazy.
 • Odnosząc się do wiedzy własnej oraz spostrzeżeń z zajęć, uczniowie tworzą własne definicje pojęcia archaizm.
 • Uczniowie zapisują w zeszytach temat lekcji, po czym przechodzą do dalszych działań.
 • By dokonać...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy