Powtórki czas zacząć! Czyli dla każdego coś miłego...

Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej

Akademia rozwoju nauczyciela

Cele dydaktyczne:

POLECAMY

 • wzbudzenie zainteresowania odległą epoką historyczno-literacką,
 • utrwalenie i pogłębienie wiadomości o średniowieczu, a zwłaszcza utworach literackich,
 • doskonalenie umiejętności interpretacji utworu, z uwzględnieniem kontekstu macierzystego i historycznoliterackiego,
 • pogłębienie umiejętności sporządzania różnego rodzaju notatek,
 • kształtowanie współpracy między uczniami

Metody i techniki nauczania:

 • praca w grupie i praca indywidualna,
 • ćwiczenia pisemne (opis, opowiadanie, list, reportaż, notatka),
 • pogadanka

Materiały dydaktyczne: 

 • podręczniki do nauczania j. polskiego z klasy I (średniowiecze) lub kserokopie tekstów: Bogurodzica, Żale Matki Bożej, Kwiatki św. Franciszka (1–2 opowiadania), Legenda o św. Aleksym (fragm.), Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragm.), Kronika polska Galla Anonima (fragm.), Rękawiczka Friedricha Schillera; Krótkość żywota Daniela Naborowskiego, Do trupa Jana Andrzeja Morsztyna, Modlitwa do Bogarodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Opowieść małżonki świętego Aleksego Kazimiery Iłłakowiczówny,
 • wybrany film fabularny, którego akcja toczy się w średniowieczu,
 • woreczki ziół lub kserokopie średniowiecznych manuskryptów (w sumie 5 sztuk),
 • nagrania muzyki gregoriańskiej,
 • rzutnik multimedialny, obrusy, świece,
 • encyklopedia lub komputer z dostępem do internetu,
 • czyste kartki papieru A4 i kredki

 

Lekcja 1 – Temat: Uczta

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI