Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy

Akademia rozwoju nauczyciela

W ciągu ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany cywilizacyjne wynikające głównie z rozwoju technologii. Taki stan rzeczy niesie ze sobą konsekwencje mające wpływ zarówno na funkcjonowanie jednostki, jak i całego społeczeństwa. W wielu dziedzinach poszukuje się nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań. Również w procesie uczenia się i nauczania wymagane jest podejmowanie innowacyjnych działań, gdyż metody tradycyjne są coraz mniej atrakcyjne dla ucznia i nie przynoszą pożądanych efektów.

Wykorzystywanie procesu nauczania innych do przyswojenia sobie wiedzy jest elementem metody nazywanej peer learning (peer – rówieśnik, learn- uczyć się) czyli w wolnym tłumaczeniu edukacja rówieśnicza.

POLECAMY

 

Wykorzystanie metody peer learning w kształceniu polega na pracy grupowej uczniów, w czasie której mają oni możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie z pominięciem formy podręcznikowej.

 

Analizując dane zawarte w piramidzie, można stwierdzić, że najefektywniejszą metodą, zarówno w relacji uczeń–nauczyciel, jak również uczeń–uczeń, jest przekazywanie wiedzy innym. Kluczowy jest tutaj fakt, że czynność ta wymaga przyswojenia sobie szerokiego spektrum informacji po to, aby dany materiał przekazać, wytłumaczyć słuchaczom oraz umieć odpowiedzieć na ich czasami zaskakujące pytania. Wykorzystywanie procesu nauczania innych do przyswojenia sobie wiedzy jest elementem metody nazywanej peer learning (peer – rówieśnik, learn – uczyć się), czyli w wolnym tłumaczeniu edukacja rówieśnicza. Metoda ta zaistniała dzięki pomysłowi Marka Zuckerberga (założyciela Facebooka), który będąc studentem Harvard University nie miał zbyt wiele czasu na naukę do egzaminu semestralnego, z historii sztuki, dlatego wymyślił rozwiązanie tej sytuacji. Pomocna w uzyskaniu wiedzy do egzaminu miała stać się założona przez niego specjalna witryna internetowa, na której umieścił ilustracje dzieł sztuki, a następnie zaprosił innych studentów do dyskusji. Dzięki temu, że goście zamieszczali istotne informacje witryna, w ciągu kilku godzin stała się ogromnym zasobem materiałów edukacyjnych znacznie wykraczających poza ramy podręcznika. Zuckerberg odniósł sukces na egzaminie i w efekcie nieświadomie stał się twórcą nowej metody nauczania. Wykorzystanie metody peer learning w kształceniu polega na pracy grupowej uczniów, w czasie której mają oni możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie, z pominięciem formy podręcznikowej. Ponieważ taka praca obejmuje ludzi w podobnym wieku i zbliżonych doświadczeniach, to jej efektem jest dochodzenie do wspólnych wniosków, celów, czyli utrwalenie analizowanych treści. W ten sposób młodzi ludzie, rozmawiając ze sobą, przyswajają sobie kompetencje niezbędne do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, a peer learning to nic innego, jak dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z rówieśnikami. 

Peer learning kształtuje pożądane wartości takie, jak: 

  • umiejętność pracy zespołowej, 
  • zwiększenie aktywności uczniów, 
  • umiejętność rozwiązywania problemów, 
  • wysławiania się, szacunek dla drugiego człowieka, 
  • umiejętność wyrażania własnych poglądów. 

 

Wykorzystując metodę peer learning, należy pamiętać o dostosowaniu poziomu trudności w zależności od przekazywanego materiału, ponieważ niektóre  z zagadnień są lepiej przyswajane przez uczniów, jeśli nauczyciel omawia je w sposób tradycyjny.

Peer learning jest metodą mającą licznych zwolenników zarówno w środowisku nauczycieli, jak i uczniów. Najczęściej wykorzystywana jest w starszych grupach wiekowych, jednak również młodsze dzieci doskonale radzą sobie z wymianą wiadomości i doświadczeń w celach edukacyjnych.

W jaki sposób możesz wykorzystać tę metodę podczas aktywności szkolnej 

■  Po pierwsze – praca na lekcji. 

Podziel uczniów na dwuosobowe grupy, każdej z grup zadaj inne, na początek proste zadanie. Każda grupa działa samodzielnie, kolejno odwraca się do kolegów z następnej ławki i przekazuje im wynik oraz omawia sposób jego uzyskania, analizując etapy postępowania. Tym samym każdy uczeń pozna rozwiązanie dwóch zadań. Może również zadać jedno to samo, jednak trudniejsze. Dzięki temu uczniowie będą mogli szczegółowo przeanalizować jego efekt i porozmawiać na temat ewentualnych wątpliwości lub zastrzeżeń. Takie działanie idealnie sprawdza się przed kartkówką, sprawdzianem, testem jako forma powtórzenia wiadomości, ale również podczas omawiania nowego zagadnienia. W przypadku młodszych dzieci proponowałabym, aby każdego dnia wybrać jedno zadanie w zeszytach ćwiczeń lub książce, które uczniowie będą wykonywać zgodnie z tą metodą.

Przebieg zajęć

Każdy z członków grupy otrzymuje po jednym egzemplarzu omawianej lektury, ma również do dyspozycji własny zeszyt.
Nauczyciel przekazuje uczniom zadania:
■     Wskaż fragmenty opisujące czas akcji, a następnie pomóż osobie, która wylosowała zadanie 4.
■     Wskaż fragmenty opisujące miejsce akcji, a następnie pomóż osobie, która wylosowała zadanie.
■     Wyszukaj informacje o autorze, a następnie pomóż osobie, która wylosowała zadanie 6.
■     Wskaż cechy zewnętrzne głównych bohaterów.
■     Wskaż cechy charakteru głównych bohaterów.
■     Stwórz, krótkie streszczenie lektury.

Kolejno każdy z członów grupy przedstawia i omawia wynik swojej pracy. Po czym nauczyciel przekazuje uczniom materiały do stworzenia lapbooka, inaczej mówiąc analogowego laptopa, ręcznie wykonanego poprzez wycinanie, składanie, rolowanie, wklejanie – praktyczne działanie. Niezbędne mogą okazać się białe teczki, klej, nożyczki, stare gazety, flamastry, kolorowy papier i inne w zależności od koncepcji pracy i pomysłu. Lapbook powinien zawierać najważniejsze informacje uzyskane w toku pracy grupy. Po zakończeniu pracy uczniowie dzielą się jej wynikiem na forum klasy. Prowadzący podsumowuje zajęcia i uzupełnia w razie konieczności wypowiedzi uczestników.

 

■   Po drugie – proces zespołowy. 

Podzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy