Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy

Akademia rozwoju nauczyciela

W ciągu ostatnich lat zaszły bardzo widoczne zmiany cywilizacyjne wynikające głównie z rozwoju technologii. Taki stan rzeczy niesie ze sobą konsekwencje mające wpływ zarówno na funkcjonowanie jednostki, jak i całego społeczeństwa. W wielu dziedzinach poszukuje się nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań. Również w procesie uczenia się i nauczania wymagane jest podejmowanie innowacyjnych działań, gdyż metody tradycyjne są coraz mniej atrakcyjne dla ucznia i nie przynoszą pożądanych efektów.

Wykorzystywanie procesu nauczania innych do przyswojenia sobie wiedzy jest elementem metody nazywanej peer learning (peer – rówieśnik, learn- uczyć się) czyli w wolnym tłumaczeniu edukacja rówieśnicza.

POLECAMY

 

Wykorzystanie metody peer learning w kształceniu polega na pracy grupowej uczniów, w czasie której mają oni możliwość wzajemnej wymiany informacji i umiejętności, opartych na własnej analizie z pominięciem formy podręcznikowej.

 

Analizując dane zawarte w piramidzie, można stwierdzić, że najefektywniejszą metodą, zarówno w relacji uczeń–nauczyciel, jak również uczeń–uczeń, jest przekazywanie wiedzy innym. Kluczowy jest tutaj fakt, że czynność ta wymaga przyswojenia sobie szerokiego spektrum informacji po to, aby dany materiał przekazać, wytłumaczyć słuchaczom oraz umieć odpowiedzieć na ich czasami zaskakujące pytania. Wykorzystywanie procesu nauczania innych do przyswojenia sobie wiedzy jest elementem metody nazywanej peer learning (peer – rówieśnik, learn – uczyć się), czyli w wolnym tłumaczeniu edukacja rówieśnicza. Metoda ta zaistniała d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI