Dołącz do czytelników
Brak wyników

Egzamin z języka polskiego

19 maja 2020

NR 36 (Maj 2020)

Pan Tadeusz na start!
Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza z wykorzystaniem elementów lekcji odwróconej oraz stacji zadaniowych

0 794
Typ szkoły Szkoła ponadpodstawowa, klasa trzecia
Przedmiot Język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 45 minut
Epoka Romantyzm
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Pan Tadeusz na start!
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
• odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
• formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego,
• odnajdywania i interpretowania pojawiających się obrazów poetyckich, symboli,
• analizy i syntezy wiadomości,
• selekcjonowania i hierarchizacji informacji.
Cele operacyjne

Uczeń na lekcji:
• wskazuje cechy charakterystyczne epopei,
• korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie nieznanych słów,
• wskazuje w tekście różnorodne środki wyrazu artystycznego,
• formułuje sądy, które potrafi uzasadnić;

POLECAMY

Uczeń po lekcji potrafi:
• dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
• wskazać sceny i postaci kluczowe w utworze,
• wymienić symbole i krótko omówić ich znaczenie;

Uczeń w czasie lekcji:
• opracowuje tekst romantyczny z wykorzystaniem metody: stacje zadaniowe,
• prezentuje wybrane treści spośród tych, które wcześniej opracował,
• dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów i koleżanek z klasy.

Metody i techniki dydaktyczne Prezentacja, elementy lekcji odwróconej, feedback 
(elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Stacje zadaniowe


Przebieg lekcji

Faza wstępna

 • Przed zajęciami nauczyciel podaje uczniom kryteria, zgodnie z którymi przebiegać będzie praca. W ogólny sposób zaznacza, jakich obszarów dotyczyć będą poruszane zagadnienia. Zadaniem uczniów jest opracowanie/przypomnienie sobie najważniejszych informacji związanych z tekstem Pana Tadeusza A. Mickiewicza.

  Przykładowy zestaw zagadnień, który nauczyciel może przekazać uczniom:
  Uczeń:
  –    zna cechy gatunkowe epopei narodowej;
  –    wymienia najważniejszych bohaterów i potrafi ich krótko scharakteryzować;
  –    przytacza symbole świadczące o patriotyzmie mieszkańców Soplicowa;
  –    wie, co kierowało bohaterami podczas podejmowania ważnych decyzji życiowych;
  –    wskazuje elementy, które tworzą klimat sielankowy tekstu;
  –    odnajduje w tekście i nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego;
  –    wymienia nawiązania do tekstu Pana Tadeusza.
   
 • Prowadzący zajęcia szczegółowo omawia, w jaki sposób będzie przebiegała lekcja. Objaśnia uczniom zasady, zgodnie z którymi będą się poruszali między kolejnymi zadaniami czekającymi na stacjach.
  Warto przy tej okazji zaznaczyć, że przy jednym stanowisku mogą znajdować się np. maksymalnie cztery osoby. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to młodzi ludzie sami decydują, w jakiej kolejności będą opracowywać kolejne zadania, korzystne jest jednak uprzedzić uczniów, że ostatnich kilka minut zajęć przeznaczone zostanie na omówienie efektów pracy.

Faza r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy