Dołącz do czytelników
Brak wyników

Egzamin z języka polskiego

19 maja 2020

NR 36 (Maj 2020)

Pan Tadeusz na start!
Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza z wykorzystaniem elementów lekcji odwróconej oraz stacji zadaniowych

66
Typ szkoły Szkoła ponadpodstawowa, klasa trzecia
Przedmiot Język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 45 minut
Epoka Romantyzm
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Pan Tadeusz na start!
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
• odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
• formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego,
• odnajdywania i interpretowania pojawiających się obrazów poetyckich, symboli,
• analizy i syntezy wiadomości,
• selekcjonowania i hierarchizacji informacji.
Cele operacyjne

Uczeń na lekcji:
• wskazuje cechy charakterystyczne epopei,
• korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie nieznanych słów,
• wskazuje w tekście różnorodne środki wyrazu artystycznego,
• formułuje sądy, które potrafi uzasadnić;

Uczeń po lekcji potrafi:
• dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
• wskazać sceny i postaci kluczowe w utworze,
• wymienić symbole i krótko omówić ich znaczenie;

Uczeń w czasie lekcji:
• opracowuje tekst romantyczny z wykorzystaniem metody: stacje zadaniowe,
• prezentuje wybrane treści spośród tych, które wcześniej opracował,
• dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów i koleżanek z klasy.

Metody i techniki dydaktyczne Prezentacja, elementy lekcji odwróconej, feedback 
(elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Stacje zadaniowe


Przebieg lekcji

Faza wstępna

 • Przed zajęciami nauczyciel podaje uczniom kryteria, zgodnie z którymi przebiegać będzie praca. W ogólny sposób zaznacza, jakich obszarów dotyczyć będą poruszane zagadnienia. Zadaniem uczniów jest opracowanie/przypomnienie sobie najważniejszych informacji związanych z tekstem Pana Tadeusza A. Mickiewicza.

  Przykładowy zestaw zagadnień, który nauczyciel może przekazać uczniom:
  Uczeń:
  –    zna cechy gatunkowe epopei narodowej;
  –    wymienia najważniejszych bohaterów i potrafi ich krótko scharakteryzować;
  –    przytacza symbole świadczące o patriotyzmie mieszkańców Soplicowa;
  –    wie, co kierowało bohaterami podczas podejmowania ważnych decyzji życiowych;
  –    wskazuje elementy, które tworzą klimat sielankowy tekstu;
  –    odnajduje w tekście i nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego;
  –    wymienia nawiązania do tekstu Pana Tadeusza.
   
 • Prowadzący zajęcia szczegółowo omawia, w jaki sposób będzie przebiegała lekcja. Objaśnia uczniom zasady, zgodnie z którymi będą się poruszali między kolejnymi zadaniami czekającymi na stacjach.
  Warto przy tej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy