Muzyka na lekcjach języka polskiego:

coraz większa nieobecność?

Horyzonty polonistyki

Lekcje języka polskiego to czas, który uczniowie i szkolni poloniści powinni spożytkować na intensywną pracę z dziełem literackim i innymi tekstami kultury. Podczas „godzin polskiego” uczeń ma aktywnie analizować i twórczo myśleć, wiązać zagadnienia z różnych dyscyplin poznawczych, dyskutować, wyrażać własne stanowisko, potwierdzać argumentami tezę, odwołując się do przykładów z malarstwa, rzeźby, architektury, grafiki, muzyki, teatru, filmu, telewizji itd. W szkolnej edukacji polonistycznej ważne miejsce zajmuje kształtowanie 
i rozwijanie postawy estetycznej, 
co wiąże się z ideą nauczania poprzez doświadczanie i przeżywanie.

Muzyka pomysłem na „inne”, twórcze lekcje 

Działania lekcyjne zorientowane na analizę i interpretację różnych tekstów kultury wpisują się w koncepcję humanistyki zintegrowanej, obecnej w refleksji nad dydaktyką szkolną od dwudziestolecia międzywojennego. Istotną rolę w korespondencji sztuk na „godzinach polskiego” powinna pełnić muzyka. Nauczyciele dostrzegają wiele korzyści wynikających z kontaktu uczniów z utworami muzycznymi. Dla wielu szkolnych polonistów muzyka stanowi inspirację do przygotowania i przeprowadzenia kreatywnej lekcji, która będzie rozwijać zmysł estetyczny i wrażliwość przedstawicieli młodego pokolenia na kontakt ze sztuką. Wykorzystanie muzyki motywuje dzieci i młodzież do większej aktywności, zachęca uczniów do werbalizowania własnych wrażeń odbiorczych, pozwala zainteresować nastolatków kolejnymi czynnościami lekcyjnymi, zwłaszcza kreatywną analizą i interpretacją tekstu literackiego. Lekcja z piosenką, utworem muzyki poważnej, fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu to pomysł na „inną”, ciekawszą sekwencję czynności dydaktycznych. Na forach nauczycielskich w mediach społecznościowych poloniści dzielą się następującymi refleksjami: wprowadzenie muzyki w różnych wymiarach i odsłonach na „godziny polskiego” powoduje, że uczniowie nie wykazują zainteresowania rozlegającym się dzwonkiem na przerwę ani nie pakują zeszytów do plecaków, aby jak najszybciej opuścić klasę. Nawet tak prosty gest nauczyciela, jak wykorzystanie przyjemnego podkładu dźwiękowego podczas samodzielnej realizacji zadań pisemnych, przyczynia się do tego, że młodzi ludzie są bardziej otwarci na pracę z zagadnieniami literackimi, a nawet językowymi.
 

POLECAMY

Dlaczego muzyka bywa nieobecna w szkole?

Od kilkunastu lat w edukacji polonistycznej istnieje niepokojąca tendencja ograniczania pracy lekcyjnej z utworami muzyki poważnej. Przyczyn tej coraz większej nieobecności jest wiele. Przede wszystkim nauczyciele nie są przygotowywani specjalistycznie do analizy i interpretacji utworów muzycznych podczas studiów uniwersyteckich. Również nauczanie, aby uzyskać jak najlepszy wynik egzaminacyjny, w poważnym stopniu wymusza ograniczenie odwołań do kanonu muzyki polskiej i światowej. Odwołania do muzycznego tekstu kultury niezbyt często pojawiają się w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI