Dołącz do czytelników
Brak wyników

„Młodzi krytycy filmowi”
Warsztaty dziennikarskie

Artykuły z czasopisma | 29 listopada 2017 | NR 6
0 670

Warsztaty dziennikarskie są skierowane do uczniów zainteresowanych mediami i pracą dziennikarza. Dają możliwość zdobycia wiedzy związanej z tradycyjnymi i nowymi mediami, poznania warsztatu pracy dziennikarzy telewizyjnych i radiowych oraz wcielenia się w rolę dziennikarza poprzez udział w warsztatach twórczego pisania. Uczniowie opanowują podstawy sztuki dziennikarskiej i uczą się pisania artykułów. Umiejętności te wykorzystują w praktyce, tworząc własną gazetę. Jednocześnie doskonalą sprawność językową, uświadamiają sobie wagę kultury języka, uczą zasad etyki dziennikarskiej. Zajęcia uwrażliwiają młodych ludzi na rozmaite problemy społeczne. Młodzież ma możliwość wypowiedzenia się na ważne aktualne tematy z otaczającego świata. W programie zajęć znajdują się także planowane wyjścia, podczas których młodzież może podglądać pracę profesjonalistów, oraz blok zajęć poświęconych wybitnym dziennikarzom.

„Młodzi krytycy filmowi” 

To cykl zajęć dziennikarskich, których wiodącym tematem jest Transatlantyk Festival Poznań. Daje możliwość zapoznania się z festiwalem, jego historią i repertuarem, poznania warsztatu pracy krytyka filmowego oraz specyfiki recenzji filmowej. Warsztaty, oparte na aktualnych wydarzeniach, dają młodzieży możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, zachęcają do wymiany opinii, angażują w bieżące przedsięwzięcia kulturalne. Uczestnicy nabierają także wielu praktycznych umiejętności: formułowania opinii, redagowania recenzji, argumentowania swojego stanowiska. Warsztaty uczą krytycznego podejścia do sztuki, bowiem uczestnicy biorą udział w dyskusji o każdym elemencie filmu: od gry aktorskiej po charakteryzację.

POLECAMY

Zajęcia opracowały:

Małgorzata Głazowska – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych – politologia na WNS UAM. Organizuje warsztaty artystyczne – teatralne, dziennikarskie i filmowe oraz spotkania z autorami książek dla dzieci i dla dorosłych. Prowadziła audycje autorskie w lokalnej rozgłośni radiowej. Obecnie nauczycielka języka polskiego i instruktorka w MDK nr 2 w Poznaniu.

Agnieszka Warzecha – absolwentka filologii polskiej (UAM), nauczyciel. W ramach działań grupy Podotykaj Sobie Poznań skupionych wokół kultury organizowała spotkania i warsztaty literackie, kreatywnego pisania, imprezy muzyczne, a także współtworzyła nieregularnik kulturalny i festiwal Poznań Wzywa. Pasjonatka i praktyk w obszarze social media. W pracy zawodowej poszukuje kreatywnych metod nauki oraz wspólnej ścieżki dla świata komputerowego i nauki, interesuje się zagadnieniami z obszaru tutoringu, coachingu i arteterapii w szkole.

Autorki prowadzą grupę dziennikarską MEDIOZNAWCY w Pracowni Edukacji Teatralnej, Literackiej, Językowej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu. Najważniejszym ogólnym celem zajęć w MDK jest wspieranie i rozwój zainteresowań młodzieży oraz wskazywanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Młodzi krytycy filmowi – scenariusz cyklu zajęć dziennikarskich

Etap szkolny:

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Cele: 

Uczestnicy:

 • poznają historię i formułę Transatlantyk Festival Poznań,
 • poznają techniki pisania recenzji, jej budowę, cel,
 • poznają formę komentarza recenzenckiego jako krótką formę opiniotwórczą,
 • uczą się krytycznie podchodzić do cudzych opinii,
 • kształtują zdolności związane z analizą filmu i jego elementów oraz z wyrażaniem swojej opinii i oceny na temat danego dzieła filmowego

 

Zajecia 1. Poznanie grupy, wprowadzenie recenzji jako gatunku

Przebieg zajęć: 
 

Cele szczegółowe:

 • integracja i poznanie grupy,
 • wprowadzenie pojęć związanych z recenzją i pracą recenzenta,
 • wprowadzenie cech gatunkowych recenzji,
 • ćwiczenie wystąpień publicznych i pracy w zespole

 

 • Część wstępna: Zapisanie uczestników, zapoznanie ich z tematyką zajęć, krótki blok integracyjno-zapoznawczy.

Blok integracyjno-zapoznawczy w dużej mierze zależy od nas, prowadzących oraz czasu i grupy, z którą pracujemy. Jeśli uczestnicy się nie znają, warto pomyśleć o krótkim oryginalnym przedstawieniu samego siebie. Jeśli mamy więcej czasu, można wykorzystać więcej niż jedną zabawę integracyjną, wybraną spośród wielu popularnych i powszechnie znanych form poznawania członków grupy.

 • Część właściwa: Zapoznanie uczestników z ideą Transatlantyk Festival Poznań. Próba odpowiedzi na pytania: czym jest recenzja, po co pisze się recenzje, z jakich części się składa, hierarchia poszczególnych elementów recenzji.

Warto spisać pomysły uczniów na tablicy lub dużych blokach papieru. Niech bawią się kolorami, czcionkami, wyróżniając ważne informacje. Ciekawą formą zebrania wszystkich pomysłów jest mapa myśli. Warto ją tu zastosować. Przy większej grupie można podzielić uczestników na mniejsze zespoły, każdemu przydzielić osobne zagadnienie prezentowane dalej na forum.

Budowę artykułu prasowego warto przećwiczyć na uprzednio przygotowanych wycinkach. Papierowe prostokąty różnej wielkości warto układać jak puzzle tak, by stworzyły schemat kompozycji recenzji (tytuł, lid, kolumny, śródtytuły). Można także przygotować kilka przykładów recenzji z różnych czasopism i wyszukać charakterystyczne elementy w treści i kompozycji takiego artykułu.

 • Część końcowa: Podsumowanie, zaprezentowanie tematu kolejnego spotkania.

Zakończenie warto zrealizować na zasadzie gry, np. opierającej się na zasadach jednego z popularnych turniejów. 
    
Przykład: Uczniowie opowiadają o danej rzeczy, pojęciu poznanym na warsztatach tak, by nie zdradzić jej nazwy, pozostali mają za zadanie odpowiedzieć w formie pytania (np. Czym jest wstęp? Kim jest recenzent?)

Zajęcia 2. Animacja i kreacja bohaterów

Cele szczegółowe:

 • poznanie animacji, jako interesującego gatunku filmowego,
 • umiejętność szczegółowej analizy kreacji bohaterów: ich psychika, motywacja, historia,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy