Przysłowia i związki frazeologiczne

Podstawa programowa dla klas 4–6. Rozumienie języka jako narzędzia komunikacji i poznawania

Lekcja z klasą

Uczeń doskonali:

POLECAMY

  • rozumienie znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych, 
  • tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych w związku z określonym celem wypowiedzi, 
  • odbiór tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym, np. uczeń powinien objaśnić morał bajki czy sformułować przesłanie baśni

Uczeń potrafi:
Skomponować wypwiedź pisemną w formie: 

  • opowiadania i dialogu
  • pamiętnika
  • op...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy