Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 stycznia 2019

NR 28 (Styczeń 2019)

Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty
(reż. Marta Karwowska)

0 24

 

Temat zajęć  Młodzi detektywi – na tropie przygody!
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy IV–VI
Czas realizacji 2 godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
 • Polskie kino przygodowe dla młodzieży – jest co oglądać!
 • Młodzi bohaterowie w obliczu zagadki – Tarapaty i Kapelusz za 100 tysięcy.
 • Bezpieczne wakacje – o czym trzeba pamiętać?
 • Jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego? 
 • Różne wymiary (nie)odpowiedzialności. 
 • Zaufanie i współpraca – na czym opiera się prawdziwa przyjaźń?
Cele Po zajęciach uczeń/uczennica potrafi:
 • określa nastrój filmu,
 • wyjaśnia terminy „powieść przygodowa” i „film przygodowy”,
 • wskazuje tytuły książek oraz filmów przygodowych,
 • nazywa cechy charakteru,
 • porównuje bohaterów,
 • wyjaśnia, jak bezpiecznie spędzić wakacje,
 • określa, jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego,
 • definiuje pojęcia: „odpowiedzialność” i „zaufanie”, 
 • wymienia cechy prawdziwego przyjaciela
Formy pracy  
 • jednostkowa,
 • zbiorowa,
 • grupowa
Metody pracy 
 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • podająca,
 • rozmowa kierowana, 
 • kula śniegowa,
 • drama
Pomoce dydaktyczne Definicja powieści przygodowej

 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Zajęcia rozpoczynają się od swobodnej rozmowy na temat wrażeń uczniów dotyczących obejrzanego filmu. Nauczyciel pyta, czy odgadli, kto był pozytywnym, a kto negatywnym bohaterem; co ich zaskoczyło; czego się nie spodziewali; co ich zdaniem było banalne i do przewidzenia. Swoje spostrzeżenia uczniowie notują w zeszycie w formie „luźnej” notatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy