Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 stycznia 2019

NR 28 (Styczeń 2019)

Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty
(reż. Marta Karwowska)

0 738

 

POLECAMY

Temat zajęć  Młodzi detektywi – na tropie przygody!
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy IV–VI
Czas realizacji 2 godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
  • Polskie kino przygodowe dla młodzieży – jest co oglądać!
  • Młodzi bohaterowie w obliczu zagadki – Tarapaty i Kapelusz za 100 tysięcy.
  • Bezpieczne wakacje – o czym trzeba pamiętać?
  • Jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego? 
  • Różne wymiary (nie)odpowiedzialności. 
  • Zaufanie i współpraca – na czym opiera się prawdziwa przyjaźń?
Cele Po zajęciach uczeń/uczennica potrafi:
  • określa nastrój filmu,
  • wyjaśnia terminy „powieść przygodowa” i „film przygodowy”,
  • wskazuje tytuły książek oraz filmów przygodowych,
  • nazywa cechy charakteru,
  • porównuje bohaterów,
  • wyjaśnia, jak bezpiecznie spędzić wakacje,
  • określa, jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego,
  • definiuje pojęcia: „odpowiedzialność” i „zaufanie”, 
  • wymienia cechy prawdziwego przyjaciela
Formy pracy  
  • jednostkowa,
  • zbiorowa,
  • grupowa
Metody pracy 
  • pogadanka,
  • burza mózgów,
  • podająca,
  • rozmowa kierowana, 
  • kula śniegowa,
  • drama
Pomoce dydaktyczne Definicja powieści przygodowej

 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

  • Zajęcia rozpoczynają się od swobodnej rozmowy na temat wrażeń uczniów dotyczących obejrzanego filmu. Nauczyciel pyta, czy odgadli, kto był pozytywnym, a kto negatywnym bohaterem; co ich zaskoczyło; czego się nie spodziewali; co ich zdaniem było banalne i do przewidzenia. Swoje spostrzeżenia uczniowie notują w zeszycie w formie „luźnej” notatki (nauczyciel daje uczniom możliwość swobody twórczej, ale przypomina o formie tabeli i mataplanu).
  • Każdy uczeń otrzymuje rozsypankę wyrazową – definicję powieści przygodowej, którą później wkleja do zeszytu. Po poprawnym ułożeniu nauczyciel wskazuje na podobieństwa między powieścią przygodową a nawiązującym do jej konwencji filmem. Uczniowie, na podstawie otrzymanej definicji, odpowiadają, czy film Tarapaty można nazwać filmem przygodowym. Następnie wskazują dzieła (książki i filmy), które można nazwać przygodowymi. Swoje propozycje zapisują w formie tabeli (książka – film) na tablicy. Warto w tym kontekście przywołać następujące tytuły: Kapelusz za 100 tysięcy, Wakacje z duchami, Szaleństwo Majki Skowron, Szatan z siódmej klasy, ale dobrze jest odnieść się również do propozycji uczniów. Można także nawiązać do powieści detektywistycznej – pokrewnej wobec powieści przygodowej, do której Tarapatom również jest blisko.
  • Warto, by przygotowana przez nauczyciela definicja zawierała następujące informacje:
    • powieść przygodowa jest gatunkiem powieści,
    • wywodzi się z dzienników podróży i pamiętników,
    • często motywem przewodnim są wyprawy do dalekich krain,
    • powieść przygodowa często ma morał i przekazuje czytelnikowi nie tylko rozrywkę, ale i naukę,
    • akcja obfituje w różne zwroty i toczy się szybko,
    • bohater zdobywa pouczające doświadczenia, wykazuje się odwagą i budzącymi podziw zdolnościami.
  • Rozwiązanie zagadki jest nieodłącznym elementem przygody. Uczniowie w oparciu o film Tarapaty oraz (opcjonalnie) przeczytaną wcześniej powieść Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bahdaja zastanawiają się, w jaki sposób bohaterowie rozwiązali zagadkę. Uczniowie na początku pracują w parach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy