Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 stycznia 2019

NR 28 (Styczeń 2019)

Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty
(reż. Marta Karwowska)

0 836

 

POLECAMY

Temat zajęć  Młodzi detektywi – na tropie przygody!
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy IV–VI
Czas realizacji 2 godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
 • Polskie kino przygodowe dla młodzieży – jest co oglądać!
 • Młodzi bohaterowie w obliczu zagadki – Tarapaty i Kapelusz za 100 tysięcy.
 • Bezpieczne wakacje – o czym trzeba pamiętać?
 • Jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego? 
 • Różne wymiary (nie)odpowiedzialności. 
 • Zaufanie i współpraca – na czym opiera się prawdziwa przyjaźń?
Cele Po zajęciach uczeń/uczennica potrafi:
 • określa nastrój filmu,
 • wyjaśnia terminy „powieść przygodowa” i „film przygodowy”,
 • wskazuje tytuły książek oraz filmów przygodowych,
 • nazywa cechy charakteru,
 • porównuje bohaterów,
 • wyjaśnia, jak bezpiecznie spędzić wakacje,
 • określa, jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego,
 • definiuje pojęcia: „odpowiedzialność” i „zaufanie”, 
 • wymienia cechy prawdziwego przyjaciela
Formy pracy  
 • jednostkowa,
 • zbiorowa,
 • grupowa
Metody pracy 
 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • podająca,
 • rozmowa kierowana, 
 • kula śniegowa,
 • drama
Pomoce dydaktyczne Definicja powieści przygodowej

 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Zajęcia rozpoczynają się od swobodnej rozmowy na temat wrażeń uczniów dotyczących obejrzanego filmu. Nauczyciel pyta, czy odgadli, kto był pozytywnym, a kto negatywnym bohaterem; co ich zaskoczyło; czego się nie spodziewali; co ich zdaniem było banalne i do przewidzenia. Swoje spostrzeżenia uczniowie notują w zeszycie w formie „luźnej” notatki (nauczyciel daje uczniom możliwość swobody twórczej, ale przypomina o formie tabeli i mataplanu).
 • Każdy uczeń otrzymuje rozsypankę wyrazową – definicję powieści przygodowej, którą później wkleja do zeszytu. Po poprawnym ułożeniu nauczyciel wskazuje na podobieństwa między powieścią przygodową a nawiązującym do jej konwencji filmem. Uczniowie, na podstawie otrzymanej definicji, odpowiadają, czy film Tarapaty można nazwać filmem przygodowym. Następnie wskazują dzieła (książki i filmy), które można nazwać przygodowymi. Swoje propozycje zapisują w formie tabeli (książka – film) na tablicy. Warto w tym kontekście przywołać następujące tytuły: Kapelusz za 100 tysięcy, Wakacje z duchami, Szaleństwo Majki Skowron, Szatan z siódmej klasy, ale dobrze jest odnieść się również do propozycji uczniów. Można także nawiązać do powieści detektywistycznej – pokrewnej wobec powieści przygodowej, do której Tarapatom również jest blisko.
 • Warto, by przygotowana przez nauczyciela definicja zawierała następujące informacje:
  • powieść przygodowa jest gatunkiem powieści,
  • wywodzi się z dzienników podróży i pamiętników,
  • często motywem przewodnim są wyprawy do dalekich krain,
  • powieść przygodowa często ma morał i przekazuje czytelnikowi nie tylko rozrywkę, ale i naukę,
  • akcja obfituje w różne zwroty i toczy się szybko,
  • bohater zdobywa pouczające doświadczenia, wykazuje się odwagą i budzącymi podziw zdolnościami.
 • Rozwiązanie zagadki jest nieodłącznym elementem przygody. Uczniowie w oparciu o film Tarapaty oraz (opcjonalnie) przeczytaną wcześniej powieść Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bahdaja zastanawiają się, w jaki sposób bohaterowie rozwiązali zagadkę. Uczniowie na początku pracują w parach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy