Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

16 stycznia 2019

NR 28 (Styczeń 2019)

Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty
(reż. Marta Karwowska)

539

 

POLECAMY

Temat zajęć  Młodzi detektywi – na tropie przygody!
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy IV–VI
Czas realizacji 2 godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
 • Polskie kino przygodowe dla młodzieży – jest co oglądać!
 • Młodzi bohaterowie w obliczu zagadki – Tarapaty i Kapelusz za 100 tysięcy.
 • Bezpieczne wakacje – o czym trzeba pamiętać?
 • Jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego? 
 • Różne wymiary (nie)odpowiedzialności. 
 • Zaufanie i współpraca – na czym opiera się prawdziwa przyjaźń?
Cele Po zajęciach uczeń/uczennica potrafi:
 • określa nastrój filmu,
 • wyjaśnia terminy „powieść przygodowa” i „film przygodowy”,
 • wskazuje tytuły książek oraz filmów przygodowych,
 • nazywa cechy charakteru,
 • porównuje bohaterów,
 • wyjaśnia, jak bezpiecznie spędzić wakacje,
 • określa, jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego,
 • definiuje pojęcia: „odpowiedzialność” i „zaufanie”, 
 • wymienia cechy prawdziwego przyjaciela
Formy pracy  
 • jednostkowa,
 • zbiorowa,
 • grupowa
Metody pracy 
 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • podająca,
 • rozmowa kierowana, 
 • kula śniegowa,
 • drama
Pomoce dydaktyczne Definicja powieści przygodowej

 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Zajęcia rozpoczynają się od swobodnej rozmowy na temat wrażeń uczniów dotyczących obejrzanego filmu. Nauczyciel pyta, czy odgadli, kto był pozytywnym, a kto negatywnym bohaterem; co ich zaskoczyło; czego się nie spodziewali; co ich zdaniem było banalne i do przewidzenia. Swoje spostrzeżenia uczniowie notują w zeszycie w formie „luźnej” notatki (nauczyciel daje uczniom możliwość swobody twórczej, ale przypomina o formie tabeli i mataplanu).
 • Każdy uczeń otrzymuje rozsypankę wyrazową – definicję powieści przygodowej, którą później wkleja do zeszytu. Po poprawnym ułożeniu nauczyciel wskazuje na podobieństwa między powieścią przygodową a nawiązującym do jej konwencji filmem. Uczniowie, na podstawie otrzymanej definicji, odpowiadają, czy film Tarapaty można nazwać filmem przygodowym. Następnie wskazują dzieła (książki i filmy), które można nazwać przygodowymi. Swoje propozycje zapisują w formie tabeli (książka – film) na tablicy. Warto w tym kontekście przywołać następujące tytuły: Kapelusz za 100 tysięcy, Wakacje z duchami, Szaleństwo Majki Skowron, Szatan z siódmej klasy, ale dobrze jest odnieść się również do propozycji uczniów. Można także nawiązać do powieści detektywistycznej – pokrewnej wobec powieści przygodowej, do której Tarapatom również jest blisko.
 • Warto, by przygotowana przez nauczyciela definicja zawierała następujące informacje:
  • powieść przygodowa jest gatunkiem powieści,
  • wywodzi się z dzienników podróży i pamiętników,
  • często motywem przewodnim są wyprawy do dalekich krain,
  • powieść przygodowa często ma morał i przekazuje czytelnikowi nie tylko rozrywkę, ale i naukę,
  • akcja obfituje w różne zwroty i toczy się szybko,
  • bohater zdobywa pouczające doświadczenia, wykazuje się odwagą i budzącymi podziw zdolnościami.
 • Rozwiązanie zagadki jest nieodłącznym elementem przygody. Uczniowie w oparciu o film Tarapaty oraz (opcjonalnie) przeczytaną wcześniej powieść Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bahdaja zastanawiają się, w jaki sposób bohaterowie rozwiązali zagadkę. Uczniowie na początku pracują w parach...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy