Autor: Marcin Jauksz

doktor; literaturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie literatury pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UAM. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego, nagrodzoną w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku. Interesuje się psychologizmem w prozie późnego wieku dziewiętnastego i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji dzieła literackiego. Prelegent poznańskich dyskusyjnych klubów filmowych, wykładowca oraz autor materiałów edukacyjnych w ramach filmoznawczych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” i Multikino. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008–2009; publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie