Scenariusz lekcji do filmu Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza

(reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1988)

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Temat zajęć „Ekranizacja Dziadów powinna przedstawiać nasz portret duchowy”. Rozmowy wokół Lawy Tadeusza Konwickiego.
Grupa wiekowa szkoły ponadgimnazjalne
Czas realizacji 2 godziny lekcyjne1
Zagadnienia edukacyjne
 • „Nasz naród jak lawa” – rozważania o naszej tożsamości.
 • Film a dramat: korespondencje.
 • Romantyzm i wyzwolenie. Eksplozja świadomości narodowej?
 • Dziady, Lawa i kontekst historyczny.
 • Tadeusz Konwicki – ważne nazwisko dla polskiej kinematografii
Cele Po zajęciach uczeń/uczennica potrafi:
 • omówić zagadnienie tożsamości narodowej,
 • przypomnieć reguły rządzące Mickiewiczowskimi Dziadami (częścią II, IV i III),
 • zinterpretować wybrane sceny filmu Konwickiego,
 • osadzić dramaty Mickiewicza oraz film Konwickiego na tle polskiej historii i dziejów kultury,
 • zrekapitulować tezy Marii Janion dotyczące obecności romantycznego paradygmatu w polskiej kulturze oraz określić ich znaczenie dla współczesności,
 • ustalić znaczenia adaptacji Konwickiego w dyskusji o polskości u schyłku XX wieku oraz przyłożyć ten głos do współczesnych realiów.
Formy i metody pracy
 • praca zespołowa, 
 • praca indywidualna,
 • heureza, 
 • burza mózgów
Ważne źródło bibliograficzne Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Gdańsk 2010, s. 4–7, fragmenty w załącznikach do scenariusza.

POLECAMY

Przebieg zajęć

Pierwsza jednostka lekcyjna

 • Nauczyciel prosi uczniów o zaklasyfikowanie filmu Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Rzecz powinna dziać się w trybie „burzy mózgów” i nieporządek terminologiczny jest jak najbardziej pożądany. Na tablicy (wypisywane przez nauczyciela lub uczniów) mogą pojawić się następujące pojęcia: adaptacja/ekranizacja filmowa tekstu literackiego/tekstów literackich, dramat historyczny/kostiumowy, teatr telewizji, kino poetyckie/artystyczne, esej filmowy, kino autorskie.
 • Nauczyciel podkreśla wybrane pojęcia i prosi o wskazanie, co przemawia za takimi określeniami filmu; zbiera uwagi pod wyróżnionymi na tablicy formułami, jest to dobry moment, który pozwala też zaznajomić uczniów z sylwetką Tadeusza Konwickiego – partyzanta AK w trakcie wojny, reprezentanta pokolenia „Pryszczatych”, autora tak ważnych powieści jak Kronika wypadków miłosnych czy Mała apokalipsa oraz twórcę filmów tak istotnych w historii polskiego kina jak Ostatni dzień lata, Dolina Issy (adaptacja powieści Czesława Miłosza) czy właśnie Lawa. Z hasłowo zapisanych na tablicy uwag nauczyciel pomaga następnie ułożyć uczniom notatkę, która w formie tabeli może wyglądać tak: 
Adaptacja Esej filmowy Kino autorskie
Scenariusz oparty jest na zasadniczych partiach utworów Adama Mickiewicza Dziady. Widowisko oraz Dziadów częściach II, IV i III Luźna konstrukcja filmu pozwalająca zderzyć fragmenty...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI