Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

14 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Co to jest dobro?
Scenariusz lekcji dla klasy I szkoły ponadpodstawowej

0 333

Cel lekcji – zrozumienie przez uczniów pojęć„wartość” i „norma”, w szczególności„wartość etyczna” i „norma etyczna” oraz różnicy pomiędzy „wartością” a „cechami” i „postawami”.

Kryteria sukcesu edukacyjnego ucznia:
Uczennica/uczeń po lekcji będą potrafić:

 • samodzielnie zdefiniować pojęcia „wartości” i „normy”,
 • odróżniać „wartość” od „cech” i „postaw”,
 • podać przykłady: cech charakteru/działania, postaw, norm etycznych, realizacji wartości etycznej.

Przebieg zajęć

Faza lekcji 
(czas)  

Czynności nauczyciela  Czynności uczniów (czas) Materiały dla uczniów; 
formy pracy
Faza wstępna (10 min)  Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy i prosi, by wstali z miejsc, podeszli do zawieszonych na ścianach arkuszy oraz hasłowo odpowiedzieli na pytania, które się na nich znajdują; po 2 min prosi, by grupy zamieniły się stanowiskami i uzupełniły odpowiedzi w arkuszu, do którego podeszli; powtarza to przy kolejnych dwóch arkuszach, by każda grupa mogła podejść 
do każdego arkusza    
Uczniowie podchodzą do arkuszy na ścianach, wpisują odpowiedzi Środki: przygotowane wcześniej arkusze z pytaniami, pisaki;
forma: grupowa (grupy kilkuosobowe)
Faza właściwa lekcji (30 min) 
 • Nauczyciel prosi o ciche przeczytanie tekstu: „Wieloznaczność pojęcia wartości”.
 • Nauczyciel prosi o dopisanie trzech synonimów/wyrażeń bliskoznacznych dla pojęć: cecha, postawa, norma.
 • Nauczyciel prosi o samodzielne zdefiniowanie pojęcia „wartość”.
 • Nauczyciel wprowadza do lektury fragmentu Obrony Sokratesa Platona: krótko przybliża sylwetki Platona i Sokratesa oraz przedstawia kontekst obrony Sokratesa – oskarżenie i wyrok.
 • Nauczyciel czyta na głos fragment Obrony Sokratesa Platona.
 • Nauczyciel prosi o wykonanie zadań do tekstu   
 • Uczniowie czytają (5 min).
 • Uczniowie dopisują, uzgadniają w parach (ławkach), wskazani przez nauczyciela odczytują swoje odpowiedzi (5 min).
 • Uczniowie definiują, konsultują definicje w parach (ławkach), wskazani przez nauczyciela odczytują swoje odpowiedzi 
 • (5 min). 
 • Uczniowie słuchają (5 min).
 • Uczniowie w parach (ławkach) wykonują zadania (3 min na wykonanie każdego zadania, następnie wskazani przez nauczyciela odczytują swoje odpowiedzi – 2 min)
 • Fragment tekstu: „Wieloznaczność pojęcia wartości” dla każdego ucznia; forma indywidualna.
 • Karta odpowiedzi z wpisanymi pojęciami: „cecha”, „postawa”, „norma” i polem do wpisania synonimów; forma indywidualna i grupowa (praca w parach).
 • Zeszyt; forma indywidualna 
 • i grupowa (praca w parach).
 • Fragment Obrony Sokratesa Platona dla każdego ucznia; forma indywidualna.
 • Karta zadań z zadaniami do tekstu dla każdego ucznia; forma grupowa (praca w parach)
Podsumowanie (5 min) Nauczyciel przypomina znaczenia pojęć: „cecha”, „postawa”, „norma”, „wartość” oraz informuje o tym, że Sokrates po ogłoszeniu wyroku – mimo możliwości ucieczki z Aten przy pomocy uczniów – wykonuje sam na sobie wyrok śmierci przez wypicie cykuty. Prosi o sformułowanie krótkiego pisemnego uzasadnienia odpowiedzi na pytanie, czy ta postawa jest wartościowa etycznie. Prosi, by w odpowiedziach określić cechy charakteru i postawę Sokratesa, w których ta wartość się ujawnia, oraz normy etyczne, które w ten sposób filozof realizował  Uczniowie formułują krótkie pisemne uzasadnienie odpowiedzi na pytanie nauczyciela   Zeszyt; forma indywidualna

 

Materiały do lekcji:

 • Arkusze szarego papieru do powieszenia na ścianach z pytaniami:
  • Co to jest wartość (z czym wam się kojarzy)?
  • Co to jest norma? (z czym wam się kojarzy)?
  • Co to jest cecha charakteru/działania człowieka (z czym wam się kojarzy)? 
  • Co to jest postawa człowieka (z czym wam się kojarzy?)
 • Fragment tekstu A. Kalbarczyka „Wieloznaczność pojęcia wartości” (całość dostępna na stronie internetowej czasopisma).

Wieloznaczność pojęcia wartości

I Nieporozumieni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy