Komiksowa Lalka

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Lalka Bolesława Prusa z wykorzystaniem elementów komiksowych

Egzamin z języka polskiego
Typ szkoły Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski/kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 45 minut
Epoka Pozytywizm
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Lalka do sześcianu, czyli tworzymy kostki biograficzne
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego;
 • formułowania własnych sądów dotyczących bohatera literackiego;
 • uzasadniania własnej opinii w odniesieniu do tekstu lektury;
 • przekładania sensu literalnego na język obrazów
Cele operacyjne Uczeń na lekcji:
 • wyszukuje obrazy mogące scharakteryzować wskazaną postać;
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego (interpretuje słowa poprzez obraz);
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić
Uczeń po lekcji potrafi
 • dokonać analizy i interpretacji zachowania wskazanego bohatera;
 • wskazać cechy kluczowe dla wybranej postaci;
 • wymienić elementy charakterystyki
Uczeń w czasie lekcji
 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych;
 • opracowuje elementy charakterystyki, korzystając z elementów komiksowych;
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów i koleżanek z klasy
Metody i techniki dydaktyczne Kostka biograficzna, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Praca indywidualna/praca w parach, praca grupowa
Środki i pomoce dydaktyczne
 • schemat kostki do wycięcia,
 • kolorowe magazyny, nożyczki, klej,
 • ankieta: Oceń swoją aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Przebieg lekcji

Faza wstępna

POLECAMY

 • Na wstępie uczniowie przypominają, jakich bohaterów Lalki B. Prusa pamiętają. Wymieniają najważniejsze informacje z nimi związane (np. jest to bohater pierwszoplanowy, przyjaźni się z Wokulskim itp.).\
 • W ramach wprowadzenia w temat prowadzący tłumaczy, na czym polega tworzenie kostki biograficznej. Uczniowie poznają zasady pracy i kryteria oceny jej poprawności.
 • Każdy młody człowiek otrzymuje schemat przedstawiający siatkę sześcianu. Losuje również imię i nazwisko bohatera Lalki, którym będzie się zajmować.

Faza realizacyjna

 • Klasa pracuje nad kostkami, dbając o to, by pięć z sześciu ścianek bryły...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy