Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

18 grudnia 2017

NR 19 (Lipiec 2017)

Gra miejska w warunkach szkolnych

0 226

Wychodząc naprzeciw preferencjom i oczekiwaniom uczniów, nauczyciele wciąż wprowadzają w swojej pracy nowatorskie działania. Dziecko żyjące we współczesnym świecie jest uczestnikiem wirtualnej rzeczywistości, co w dużej mierze ogranicza jego aktywność fizyczną i determinuje sposób spędzania czasu wolnego. Chcąc wdrożyć ucznia do konstruktywnego korzystania z nowoczesnych technologii oraz zachęcić go do ruchu, nauczyciele poszukują różnorodnych innowacji. Niemal idealnym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie gry miejskiej.

Ta forma od niedawna cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Potencjał gier miejskich tkwi w ich szerokim zastosowaniu:

 • mogą być organizowane w dowolnym miejscu – miasto jest planszą,
 • uatrakcyjniają zajęcia szkolne,
 • są innowacyjną formą przekazywania wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • przekazują ważne treści w zabawowej formie,
 • mogą być wykorzystane na każdym przedmiocie – w każdej dziedzinie oraz w ujęciu interdyscyplinarnym,
 • są ekscytującą przygodą,
 • rozbudzają wyobraźnię, rozwijają orientację przestrzenną, kształtują umiejętność pracy w zespole,
 • są doskonałą formą integracji uczniów i nauczycieli.

 

Można wyróżnić trzy rodzaje gier:

 • Gry pasjonackie – wydarzenia skierowane do osób pasjonujących się danym tematem. Najczęściej są to gry historyczno-literackie, np. podążanie śladami znanego poety. 
 • Gry komercyjne – organizowane zwykle przez instytucje dążące do integracji zespołu. Można tu także zaliczyć gry służące promocji miasta, organizowane przez jego władze.
 • Gry edukacyjne – wydarzenia, których celem jest przekazanie konkretnej wiedzy lub umiejętności.

 

Jak zorganizować grę miejską w warunkach szkolnych?

Krok pierwszy: Określ cel gry

Pomocne na tym etapie może okazać się udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Po co organizowana jest gra?
 • Czy gra organizowana jest w celu integracji, współzawodnictwa, czy też edukacji?
 • Czy jej celem jest przekazanie konkretnych informacji, czy też uświadomienie istnienia pewnych zjawisk? 
 • Niezwykle ważnym elementem są jasno sprecyzowane i realne do osiągnięcia cele.

Krok drugi: Wskaż uczestników gry

Udziel sobie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do kogo kieruję grę?
 • Kim mają być uczestnicy?
 • Czy są to osoby znane (np. uczniowie i uczennice szkoły lub ludzie, z którymi współpracujecie), czy też gra ma mieć formę otwartą dla wszystkich (angażując np. członków rodziny uczniów)?
 • Czy jest to wydarzenie tylko dla określonej grupy wiekowej, czy mogą w nim wziąć udział zarówno młodsi, jak i starsi? 
 • Czy będzie to jedna klasa, czy cała szkoła?
 • Jak liczna będzie grupa? 
 • Jak liczne będą poszczególne zespoły biorące udział w grze?

Wybierając grupę docelową, warto pamiętać, aby przekazywane w grze treści oraz poziom trudności były dostosowane do możliwości i wieku uczestników. Planując zabawę dla osób różniących się wiekiem, należy zadbać o to, aby stworzyć grupy mieszane. 

Krok trzeci: Wymyśl fabułę gry 

To kolejny etap, mający miejsce bezpośrednio po wskazaniu celów i wyznaczeniu grupy uczestników. Każda gra miejska powinna opierać się na określonym motywie przewodnim. Może to być np. fabuła książki, legenda, biografia, bajka, fakty historyczne albo motyw filmowy. Świetnie sprawdzają się także uniwersalne motywy, takie jak poszukiwanie skarbów, podróż, tajemnica lub ratowanie świata przed zagładą, próba rozwiązania mrocznej tajemnicy lub zagadki, prowadzenie śledztwa w sprawie, np. kradzieży, morderstwa, porwania, pomoc osobie znajdującej się w potrzebie, tajemniczy list, testament. Warto pamiętać, aby fabuła była spójna, a jej poszczególne wątki łączyły się w integralną całość. To odpowiedni moment na charakterystykę bohaterów i bohaterek oraz zdarzeń i postaci, jakie mogą pojawić się w trakcie gry.

Opis postaci powinien zawierać:

 • informacje, kim są bohaterowie, gdzie mieszkają, czym się zajmują;
 • cechy wyglądu zewnętrznego, ubiór, sposób poruszania się,
 • cechy charakteru.

 

Przykładowa fabuła

Globalne wyzwania dotyczą nas wszystkich – nikt nie powinien przechodzić obok nich obojętnie. Każdy/a z nas może przyczynić się do walki z ich negatywnymi skutkami. Niestety, wielu mieszkańców i mieszkanek globu wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasze codzienne wybory wpływają na życie innych osób, często w bardzo dalekich zakątkach świata. Dlatego też Instytut do Walki z Globalnymi Wyzwaniami postanowił powołać zespoły Poskramiaczy Globalnych Wyzwań, które świeciłyby przykładem w swoim środowisku, a wiedzą i zaangażowaniem przyczyniały się do pokonywania globalnych wyzwań. Uczestnicy i uczestniczki gry – zaproszeni przez Instytut – tworzą takie właśnie zespoły. Gra umożliwia pogłębienie wiedzy i zapoznanie się ze sposobami redukowania negatywnych skutków globalnych wyzwań.

 

Krok czwarty: Określ zasady gry

Cała gra oparta jest na zasadach, które należy ująć w jasny, precyzyjny (co wykluczy różne sposoby interpretowania sformułowań) i konkretny sposób – tak żeby były zrozumiałe dla wszystkich. Spisane zasady zostają przedstawione uczestnikom na początku wydarzenia. Ustalając zasady, można odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczebność drużyn? 
 • Co drużyny muszą zrobić, aby zaliczyć grę? 
 • Czy wygrywa tylko jedna drużyna, czy też każda, która wykona poprawnie zadania? 
 • Czy d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy