Gra miejska w warunkach szkolnych

Akademia rozwoju nauczyciela

Wychodząc naprzeciw preferencjom i oczekiwaniom uczniów, nauczyciele wciąż wprowadzają w swojej pracy nowatorskie działania. Dziecko żyjące we współczesnym świecie jest uczestnikiem wirtualnej rzeczywistości, co w dużej mierze ogranicza jego aktywność fizyczną i determinuje sposób spędzania czasu wolnego. Chcąc wdrożyć ucznia do konstruktywnego korzystania z nowoczesnych technologii oraz zachęcić go do ruchu, nauczyciele poszukują różnorodnych innowacji. Niemal idealnym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie gry miejskiej.

Ta forma od niedawna cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Potencjał gier miejskich tkwi w ich szerokim zastosowaniu:

POLECAMY

 • mogą być organizowane w dowolnym miejscu – miasto jest planszą,
 • uatrakcyjniają zajęcia szkolne,
 • są innowacyjną formą przekazywania wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • przekazują ważne treści w zabawowej formie,
 • mogą być wykorzystane na każdym przedmiocie – w każdej dziedzinie oraz w ujęciu interdyscyplinarnym,
 • są ekscytującą przygodą,
 • rozbudzają wyobraźnię, rozwijają orientację przestrzenną, kształtują umiejętność pracy w zespole,
 • są doskonałą formą integracji uczniów i nauczycieli.

 

Można wyróżnić trzy rodzaje gier:

 • Gry pasjonackie – wydarzenia skierowane do osób pasjonujących się danym tematem. Najczęściej są to gry historyczno-literackie, np. podążanie śladami znanego poety. 
 • Gry komercyjne – organizowane zwykle przez instytucje dążące do integracji zespołu. Można tu także zaliczyć gry służące promocji miasta, organizowane przez jego władze.
 • Gry edukacyjne – wydarzenia, których celem jest przekazanie konkretnej wiedzy lub umiejętności.

 

Jak zorganizować grę miejską w warunkach szkolnych?

Krok pierwszy: Określ cel gry

Pomocne na tym etapie może okazać się udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Po co organizowana jest gra?
 • Czy gra organizowana jest w celu integracji, współzawodnictwa, czy też edukacji?
 • Czy jej celem jest przekazanie konkretnych informacji, czy też uświadomienie istnienia pewnych zjawisk? 
 • Niezwykle ważnym elementem są jasno sprecyzowane i realne do osiągnięcia cele.

Krok drugi: Wskaż uczestników gry

Udziel sobie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do kogo kieruję grę?
 • Kim mają być uczestnicy?
 • Czy są to osoby znane (np. uczniowie i uczennice szkoły lub ludzie, z którymi współpracujecie), czy też gra ma mieć formę otwartą dla wszystkich (angażując np. członków rodziny uczniów)?
 • Czy jest to wydarzenie tylko dla określonej grupy wiekowej, czy mogą w nim wziąć udział zarówno młodsi, jak i starsi? 
 • Czy będzie to jedna klasa, czy cała szkoła?
 • Jak liczna będzie grupa? 
 • Jak liczne będą poszczególne zespoły biorące udział w grze?

Wybierając grupę docelową, warto pamiętać, aby przekazywane w grze treści oraz poziom trudności były dostosowane do możliwości i wieku uczestników. Planując zabawę dla osób różniących się wiekiem, należy zadbać o to, aby stworzyć grupy mieszane. 

Krok trzeci: Wymyśl fabułę gry 

To kolejny etap, mający miejsce bezpośrednio po wskazaniu celów i wyznaczeniu grupy uczestników. Każda gra miejska powinna opierać się na określonym motywie przewodnim. Może to być np. fabuła książki, legenda, biografia, bajka, fakty historyczne albo motyw filmowy. Świetnie sprawdzają się także uniwersalne motywy, takie jak poszukiwanie skarbów, podróż, tajemnica lub ratowanie świata przed zagładą, próba rozwiązania mrocznej tajemnicy lub zagadki, prowadzenie śledztwa w sprawie, np. kradzieży, morderstwa, porwania, pomoc osobie znajdującej się w potrzebie, tajemniczy list, testament. Warto pamiętać, aby fabuła była spójna, a jej poszczególne wątki łączyły się w integralną całość. To odpowiedni moment na charakterystykę bohaterów i bohaterek oraz zdarzeń i postaci, jakie mogą pojawić się w trakcie gry.

Opis postaci powinien zawierać:

 • informacje, kim są bohaterowie, gdzie mieszkają, czym się zajmują;
 • cechy wyglądu zewnętrznego, ubiór, sposób poruszania się,
 • cechy charakteru.

 

Przykładowa fabuła

Globalne wyzwania dotyczą nas wszystkich – nikt nie powinien przechodzić obok nich obojętnie. Każdy/a z nas może przyczynić się do walki z ich negatywnymi skutkami. Niestety, wielu mieszkańców i mieszkanek globu wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasze codzienne wybory wpływają na życie innych osób, często w bardzo dalekich zakątkach świata. Dlatego też Instytut do Walki z Globalnymi Wyzwaniami postanowił powołać zespoły Poskramiaczy Globalnych Wyzwań, które świeciłyby przykładem w swoim środowisku, a wiedzą i zaangażowaniem przyczyniały się do pokonywania globalnych wyzwań. Uczestnicy i uczestniczki gry – zaproszeni przez Instytut – tworzą takie właśnie zespoły. Gra umożliwia pogłębienie wiedzy i zapoznanie się ze sposobami redukowania negatywnych skutków globalnych wyzwań.

 

Krok czwarty: Określ zasady gry

Cała gra oparta jest na zasadach, które należy ująć w jasny, precyzyjny (co wykluczy różne sposoby interpretowania sformułowań) i konkretny sposób – tak żeby były zrozumiałe dla wszystkich. Spisane zasady zostają przedstawione uczestnikom na początku wydarzenia. Ustalając zasady, można odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczebność drużyn? 
 • Co drużyny muszą zrobić, aby zaliczyć grę? 
 • Czy wygrywa tylko jedna drużyna, czy też każda, która wykona poprawnie zadania? 
 • Czy do wygranej wystarczy wykonanie określonej liczby zadań, czy trzeba zaliczyć wszystkie konkurencje? 
 • A może trzeba zrobić coś dodatkowego, np. odgadnąć hasło finałowe? 
 • Czy liczy się czas wykonania zadań, czy tylko poprawność ich wykonania? 
 • Kto decyduje o zaliczeniu zadań? 
 • O której godzinie gra się kończy? 
 • Na jakim terenie się toczy? 

Oficjalne zasady warto spisać w formie regulaminu. 

Regulamin powinien zawierać następujące informacje:

 • kto jest organizatorem gry,
 • jaki jest cel gry, jej miejsce i czas, 
 • wiadomości dla drużyn: liczba graczy, przedmioty, rekwizyty, jakie powinni mieć uczestnicy, w jaki sposób mogą się poruszać, 
 • konsekwencje naruszenia regulaminu,
 • apel o zachowanie ostrożności, 
 • dane kontaktowe do organizatorów, 
 • określenie sposobu, w jaki będą wyłonieni zwycięzcy,
 • przewidziane nagrody, 
 • postanowienia końcowe (np. co zostanie ustalone w przypadku kwestii, których regulamin nie przewiduje).

Krok piąty: Napisz scenariusz gry

Scenariusz gry jest dokładnym opisem wydarzenia i pewnego rodzaju uporządkowaniem planowanych działań. Elementami składowymi scenariusza powinny być: dokładnie opisana fabuła gry oraz poszczególne stanowiska i zadania do wykonania. Zadania zawarte w scenariuszu powinny być dostosowane do wiedzy, wieku i umiejętności uczestników i uczestniczek. Wybierając zbyt trudne zadania, możemy zniechęcić graczy, natomiast narzucając niski poziom, pozbawiamy uczestników możliwości zabawy. Niemal kluczową kwestią jest włączenie elementów pozytywnej rywalizacji między drużynami, co obudzi w uczestnikach i uczestniczkach energię i doda emocji. Należy jednak pamiętać, aby nie przysłoniło to edukacyjnego charakteru gry. 

Opracowując scenariusz, odpowiedz sobie na następujące pytania:

 • Z ilu stacji będzie składać się gra? 
 • Czy uczestnicy i uczestniczki otrzymają mapę z zaznaczonymi punktami gry, czy będą musieli sami je odnaleźć? 
 • Jakie zadania będą czekać na graczy na poszczególnych stanowiskach? 
 • Ile będzie zadań? 

Przykładowe formy zadań:

 • kalambury – język migowy, 
 • rebus, 
 • krzyżówka, 
 • atrament sympatyczny,
 • rozszyfrowanie określonych słów z wybranego tekstu, 
 • informacja umieszczona na afiszu, tablicy ogłoszeń,
 • napisy w obcym języku,
 • stare zdjęcia/mapy/plany, 
 • ukryty przedmiot (np. w sklepie, bibliotece, szkole), 
 • rymowanka, 
 • zaszyfrowana piosenka, 
 • puzzle, 
 • szyfr, 
 • test wiedzy,
 • drzewo genealogiczne.

Krok szósty: Oceń zasoby

Podejmując działania na tym etapie, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Ile osób potrzebnych jest do obsługi gry? 
 • Jakie rekwizyty trzeba przygotować? 
 • Jakie przedmioty potrzebne są do wykonania zadań? 
 • Co powinni otrzymać uczestnicy i uczestniczki na początku gry (zazwyczaj jest to karta do gry i mapa terenu gry)? 
 • Co trzeba wcześniej wydrukować? 
 • Co będzie nagrodą w grze? 
 • Czy potrzebne są przebrania? 
 • Gdzie się będą znajdowały poszczególne stanowiska gry? 
 • Od kogo potrzebujecie zgody na wykorzystanie danego miejsca?

Krok siódmy: Przydziel zadania poszczególnym członkom zespołu

Nad organizacją gry powinien pracować cały zespół nauczycieli (można zaangażować do tego działania również rodziców). Każdy członek zespołu odpowiada za realizację przydzielonego zadania. Ważne, aby podział zadań został spisany i dostarczony każdemu członkowi zespołu organizacyjnego. Istotną kwestią jest sprawiedliwy podział zadań – tak aby każdy otrzymał mniej więcej tyle samo pracy do wykonania. Zadania powinny odpowiadać umiejętnościom członków i członkiń zespołu. Konieczne jest też określenie terminu wykonania poszczególnych czynności. 

Krok ósmy: Przeprowadź rekrutację uczestników i uczestniczek gry

W zależności od tego, jaką grupę docelową wybraliśmy, możemy zorganizować grę dla swoich uczniów i uczennic lub w formie wydarzenia otwartego dla każdego, kto zechce przyjść. Znacznym ułatwieniem jest wprowadzenie rejestracji, czyli wymogu, że w grze mogą wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiemy, ilu osób możemy się mniej więcej spodziewać (a co za tym idzie – np. ile zestawów materiałów przygotować). Warto pomyśleć o promocji wydarzenia poprzez przesłanie informacji lokalnym mediom oraz zamieszczenie reklamy wydarzenia na portalach społecznościowych i stronie internetowej szkoły.

 

Tabela 1. Przykładowy harmonogram pracy koordynatora

Funkcja, imię i nazwisko 
wyznaczonej osoby

Nazwa zadania

Ter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy