Zaangażowanie a stereotypy

Książka na zakręcie

W ciągu ostatnich kilku lat wielką popularność na rynku wydawniczym zdobyły książki, które opowiadają o historii z perspektywy kobiecej – biografie, reportaże, wywiady-rzeki, szkice. Zjawisko to jest nowe i atrakcyjne dla czytelników, bo przez wieki historia stanowiła domenę androcentryczną – mężczyźni tworzyli historię, oni też byli autorami źródeł oraz twórcami narracji opowiadających o przeszłości. Sytuacja zaczęła się zmieniać w dwudziestoleciu międzywojennym, a dzisiaj pisanie o kobietach w historii stanowi jeden z najmodniejszych, ale też najbardziej zaangażowanych politycznie i społecznie tematów. Nie chodzi w nim tylko o pokazanie roli kobiet, ale o spojrzenie szersze: perspektywa kobieca zagarnia bowiem temat macierzyństwa i rodziny, więzi społecznych, obyczajów i moralności, warunków życia. Dobrze napisany esej pozwala przejść z poziomu historii politycznej, czyli domeny mężczyzn, na poziom historii społecznej. 

POLECAMY

Popularność tego tematu łączy się z pewnością z rozwojem teorii feministycznych, ich coraz szerszym stosowaniem w badaniach humanistycznych, eseistyce i publicystyce, a także z pewnego rodzaju znużeniem historiami męskimi, które znamy już dobrze. Ta sama historia oglądana przez pryzmat innej postaci – postaci kobiecej staje się zawsze zupełnie inną opowieścią, inne zjawiska i problemy wydobywa. Do nagłośnienia tekstów tego typu przyczynił się z pewnością literacki Nobel z 2015 roku dla Swietłany Aleksijewicz, której najbardziej znany tekst nosi tytuł Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i opowiada o drugiej wojnie światowej doświadczanej właśnie przez kobiety, a jest to zupełnie inna opowieść niż historia męskiej walki. Jest straszniejsza, pełniejsza przemocy doświadczanej na różnych poziomach, bardziej destruktywna, a jej konsekwencje – zdecydowanie bardziej długotrwałe, wybiegające daleko poza pola konkretnych bitew i ustalenia gabinetowe. 

Kobieta – zakładnik historii

Czytamy zatem biografie królowych, powieści historyczne Elżbiety Cherezińskiej, których fabuła osnuta jest przede wszystkim wokół władczyń (a nie władców), reportaże o doświadczeniu narodowym – udziale Polek w działaniach drugiej wojny światowej, a zwłaszcza powstaniu warszawskim, w wywózkach na Syberię, w działalności w konspiracji doby PRL. Większość z tych książek obiecuje nam poznanie prawdziwych historii, wejście w przestrzeń, której nie znamy, odkłamanie przeszłości, a przede wszystkim przywrócenie pamięci o nazwiskach, które niesłusznie zostały zapomniane, albo o takich postaciach, których nie doceniano właściwie. Szkoda jednak, że wszystkie te obietnice pozostają bez pokrycia, a autorki robią rzecz dokładnie odwrotną – uprzedmiatawiają swe bohaterki (a miały pokazać ich wielkość), powtarzają stereotypowe wzorce, umacniają utarte wyobrażenia. Krępują historię kobiet jeszcze mocniej, choć obiecywały, że ją uwolnią. Aleksijewicz pokazała pewien kierunek, ale nikt nie potrafi nim podążać. 

Jak skonsumować sukces rynkowy

Moja podejrzliwość i niechęć wobec tych książek popularnych, publikowanych w kilku wydawniczych seriach (przede wszystkim wydawnictwo Zona Zero i seria Znak Horyzont), wynika z przekonania, że dokonuje się w nich działanie wybitnie szkodliwe dla wizerunku kobiet z przeszłości i ich dzisiejszej sytuacji, a przede wszystkich dla naszej tożsamości płciowej i narodowej. Upupiające przedstawienie łączniczki z powstania 1944 roku czy byłej łagiernicy nie jest wyłącznie problemem dla feministek, ale wiąże się z krzywdą czynioną społecznej pamięci o przeszłości – krzywdą tym większą, że konstruowaną pod hasłem zaangażowania społecznego. Ciekawy jest ten zwrot, ponieważ odchodzi w przeszłość dążenie do obiektywnego przedstawienia przeszłości (które, jak wiedzą literaturoznawcy, nigdy nie było możliwe), a zaangażowanie literatury staje się nie tylko znakiem nowoczesności, ale i ważnym nurtem na rynku książki. Dość mamy narracji obojętnych, naukowych, chcemy angażować się w trakcie lektury – nie tylko w cudze emocje i doświadczenia, ale i w światopogląd, przewartościowywać dotychczasowe hierarchie. Niestety zaangażowanie wymaga wysiłku nie tylko od czytelnika, wcześniej zmysłem krytycznym i badawczą podejrzliwością musi wykazać się autor. Tego zaś brakuje w popularnych opracowaniach przedstawiających kobiety. 

Serie historyczne o „dziewczynach”, jak umownie można je nazwać, okazują się niezwykle atrakcyjne dla młodych czytelniczek i czytelników, dają im posmak uczestniczenia w historii narodowej, zaangażowania w budowanie wspólnoty, którą dzięki takim publikacjom poznają lepiej. Gdyby była to tylko tania rozrywka – nie miałabym pretensji, bo czego spodziewać się po literaturze popularnej. Tymczasem książki te, operując właśnie pojęciem zaangażowania, sugerując, że nakłaniają do myślenia i budują alternatywne wyobrażenia przeszłości, wciągają nieświadomych czytelników w niebezpieczną grę. Uwsteczniają bowiem nasze myślenie o przeszłości, umacniają schematy, zamiast je obalać. I tak kolejne pokolenie rośnie w przekonaniu, że największym darem dla ojczyzny jest śmierć, a nie życie i praca, że kobieta może stać się bohaterką tylko wtedy, jeśli wpisze się w męski wzorzec honoru. Okazuje się zatem, że schemat fabularny z Grażyny Mickiewicza jest ciągle żywy: 
w XIX wieku, dla pierwszych czytelników ta powieść poetycka była przewrotna i dawała do myślenia, dzisiaj przedstawione w niej role są reprodukowane na dużą skalę i bez refleksji. 

Dziewczyny… pióra Anny Herbich i Anny Lewandowskiej-Kąkol mają opowiadać o kobiecym doświadczeniu, jednakże już po tytułach widać, że wybierają męski porządek historii i uznają historię polityczną za klucz: druga wojna światowa, powstanie warszawskie, wywózki, armia Andersa, polityczne śledztwa lat 50., konspiracja lat 80. – między nimi zaś kobiety znikają. Wszystkim tym szkicom towarzyszy przekonanie, że historia kobiet znaczy o tyle, o ile jest odbiciem historii męskiej – zatem nie włókniarki, a dziewczyny od Andersa, bo wydarzenia związane z armią Andersa wydają nam się ważniejsze niż strajki z lat 50. Nie ma innych okresów, nie ma też innej narracji niż czynny opór wobec wroga – nazistów, stalinowców, komunistów, Niemców, Rosjan i Polaków. Niezależnie od konkretnego tytułu i epoki, jakiej dotyczy dana opowieść o kobietach, zawsze odnajdziemy taki sam schemat: wejście do konspiracji – bezrefleksyjne i naturalne podążanie tropem wyborów rodzinnych, praca w niej, aresztowanie, przesłuchanie, wyrok, więzienie/wywózka, zwolnienie. Nie ma innych wątków – o załamaniu w śledztwie, o podjęciu współpracy z wrogiem albo choćby o zwykłym życiu w cieniu polityki. 

Takie cięcie historii sprawia, że zmniejsza się rola kobiet, bo w wydarzeniach politycznych znajdują się one zawsze w tle, spełniają role pomocowe: mogą był kurierkami, sanitariuszkami, mogą kolportować prasę, haftować sztandary, drukować nielegalne ulotki. Politykę samą robią zaś jednak tylko mężczyźni. Wartość i dramatyczność historii poszczególnych bohaterek wzrasta zaś w zależności od tego, jak blisko ważnego (męskiego) przywódcy się znajdują, na ile go wspierają i na ile ich biografia zbliża się do męskiego doświadczenia. Ciekawsza zatem wyda się czytelnikom opowieść Danuty z Dziewczyn z Syberii, która przeszła szlak z armią Andersa niż historia Natalii, która za swą działalność sanitariuszki w oddziale leśnym trafiła na Workutę. 

By zobaczyć kobietę jako główną aktorkę życia, należy przestawić się na myślenie o innym porządku historycznym, inaczej zawsze będzie ona w tle. W większości wypadków opowieści o latach 50. XX wieku to historie o biciu w katowniach bezpieki. Kobiety znów są tu drugoplanowymi bohaterkami: trafiają bowiem za kraty z powodu swych ojców, mężów i braci, całe śledztwo prowadzi zaś do wymuszenia na nich zeznań, a opowieść koncentruje się wyłącznie na opisach przesłuchań i bicia. Tymczasem trzeba ostrzejszego spojrzenia, by zobaczyć kobietę jako więźnia politycznego, upokarzanego w śledztwie. Wtedy jednak – jak pokazuje Anna Muller – zobaczymy warunki życia w celi, kłopoty ze zdrowiem (ostre przesłuchania powodowały nie tylko ogólne osłabienie organizmu, ale też zatrzymanie pokarmu, potrzebnego, by wykarmić niemowlę w celi) – słowem taką otchłań upokorzenia, zagrożenia i lęku, jakiej nie doświadczali mężczyźni. 

Automatyczne przekładanie kalendarium męskiej, politycznej historii na historię kobiecą sprawia, że tzw. perspektywa długiego trwania i wszystkie wydarzenia, które nie są pojedynczymi „spięciami”. Przepada doświadczenie kobiet, które pracowały, by po wojnie podnieść z ruiny swoje domy, odnaleźć rodziny i zapewnić im byt w zrujnowanym kraju, które musiały radzić sobie z niedoborami w zaopatrzeniu, żyć w systemie dwójmyślenia (propaganda oficjalna vs prawda domowa) i wychowywać dzieci tak, by nie stała im się krzywda. Tylko takie przestawienie uwagi na historie niespektakularne pozwala pokazać prawdziwe kobiece doświadczenie przeszłości. Inny przykład: Herbich i Lewandowska-Kąkol, opisując działania konspiracyjne, dobierają bohaterki inteligentki, które włączały się w opozycję w latach 80. i znów spełnić w niej mogły jedynie role pomocowe. Nie ma zatem u nich doświadczenia robotnic, które za swą pracę otrzymywały wynagrodzenie niższe niż mężczyźni, które urządzały strajki i którym udało się powtrzymać podwyżki cen w latach 70. Nie ma tu słowa o systemie marginalizacji i umniejszenia roli kobiet w epoce małej stabilizacji: władza uważała, że kobiety powinny pracować, ale wolno im było wykonywać przede wszystkim tzw. „miękkie” zawody, pomocowo-opiekuńcze, za które dostawały mizerne płace, były całkowicie zależne od męskiego kierownictwa i padały ofiarami przemocy i nadużyć, nie miały też w rzeczywistości żadnych szans na awans. Historia ekonomiczna możne być także historią kobiet, jeśli tylko porzucimy tradycyjne myślenie. 

W piśmiennictwie XIX wieku marginalizowano rolę kobiet, obowiązywał wtedy też inny model literatury zaangażowanej. Dzisiaj takie ustawienie problemu wydaje się nie do przyjęcia. Teksty Anny Lewandowskiej-Kąkol oraz Anny Herbich powstają już w epoce, gdy o kobietach pisze się dużo, one same zaś budują swoje szkice z rozmów z kobietami jako świadkami przeszłości. To sprawia, że wierzymy w ich obietnicę opowiadania o innej wersji historii. Tymczasem wbijają one swoje rozmówczynie w schematy męskiej opowieści, reprodukują stary, znany i bezpieczny wzorzec. W tekstach obu tych autorek wpisana jest pewnego rodzaju nieuświadomiona schizofrenia: na poziomie wypowiedzenia przedstawiają one kobiety w męski sposób, tzn. nie skupiają się na ich życiu domowym – bo to w końcu narracja wyzwolona, wyemancypowana. Nie pytają o cenę, jaką kobiety zapłaciły za swój udział w życiu politycznym (dlatego też nie widać zdrady, jakiej dokonali mężczyźni w latach 90., porzucając model emancypacyjny na rzecz modelu tradycyjnego polskiego społeczeństwa). Jednoc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy